Ngày 19/4/2017, Sở Giao thông vận tải tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức; công tác cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

          Dự chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt các nội dung tại hội nghị có đồng chí Bùi Văn Thắng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở. Tham dự hội nghị còn có đồng chí lãnh đạo Sở; các đồng chí là lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính các đơn vị trực thuộc Sở, Đội trưởng các đội nghiệp vụ Thanh tra Sở và toàn thể công chức, nhân viên Cơ quan sở

 

cchc1

(Đ/c Bùi Văn Thắng - Giám đốc Sở trực tiếp truyền đạt các nội dung tại hội nghị)

          Những nội dung được truyền đạt tại hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và các đoàn thể, ý thức của cán bộ đảng viên về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tuyên truyền phổ biến sâu rộng những nội dung Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng. Đồng thời triển khai các nội dung về công tác cải cách hành chính năm 2017, giúp cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ những quyền và nghĩa vụ của mình để góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính. Gồm có:

          - Thứ nhất là phần triển khai một số quy định của Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức

          - Thứ hai là triển khai một số nội dung về công tác cải cách hành chính bao gồm:

          + Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30c/NQ-CP

          + Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020.

          + Quyết định số 3220/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2017.

          - Thứ ba là triển khai các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

          + Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị.

         + Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình./.

                                                (Ban biên tậpWebsite)

Video hoạt động

DuongCaoToc-HN-HP

giao-thong-duong-thuy

Bến xe trung tâm Hòa Bình

12557457

601fa56a-9bfb-4575-b83b-0ffdeb4d66be
c6bc506e-1b85-4afa-acac-3ca96cef07b8

Tìm kiếm

vanbanphapquy
thitracnghiem

DAIHOITHIDUA

guongnguoitotviectot

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction