Căn c Kế hoch thanh tra năm 2016 đã được Giám đc S Giao thông vn ti Hòa Bình phê duyt ti Quyết đnh s 939/QĐ-SGTVT ngày 14/12/2015, trong 9 tháng đu năm 2016, Thanh tra S đã tp trung lc lượng trin khai các nhim v trng tâm được giao. Kết qu đt được như sau: 

          Đã t chc 04 cuc thanh tra (02 cuc thanh tra hành chính; 02 cuc thanh tra chuyên ngành) qua thanh tra đã x lý các hành vi vi phm pháp lut, ngoài ra Thanh tra S đã phát hin và tham mưu cho Giám đc S chn chnh, x lý các thiếu sót trong công tác qun lý nhà nước trong lĩnh vc được giao. 

          T chc 80 cuc kim tra chuyên ngành , qua kim tra phát hin và lp 734 biên bn x pht hành chính, pht tin 3.029.850.000đ (trong đó pht tin đi vi t chc là 1.380.000.000đ và cá nhân là 1.649.850.000đ), tước quyn s dng có thi hn 192 GPLX vi phm v đm bo trt t an toàn giao thông vi các hành vi vi phm ch yếu như: Ch quá s người quy đnh được phép ch; đ hàng hóa trong khoang ch khách; dng đón, tr khách không đúng nơi quy đnh; ch hàng quá trng ti thiết kế ca phương tin; quá ti trng cho phép ca cu, đường b; ch hàng quá chiu cao xếp hàng cho phép; xếp hàng vượt quá b rng, chiu dài thùng xe; ch vt liu ri không che ph bt hoc có che ph bt nhưng vn đ rơi vãi, ch hàng siêu trường, siêu trng không có giy phép lưu hành,...

 

tts1

               (Thc hin Kim tra xe quá kh quá ti)

           Công tác bo v kết cu h tng giao thông và hành lang an toàn đường b luôn được quan tâm và chú trng. 9 tháng đu năm 2016 Thanh tra S đã phát hin và lp biên bn vi phm hành chính 73 trường hp. Các hành vi vi phm ch yếu là: Xây dng nhà tm, lu quán trái phép trong phm vi đt dành cho đường b; thi công công trình không có giy phép thi công; m đường nhánh đu ni trái phép vào đường chính. Vi tng s tin pht là 259.500.000đ.

 

tts2

 (Kim tra hành lang an toàn giao thông đường b)

 

           Bên cnh đó Thanh tra S thường xuyên phi hp vi công an các huyn x lý các trường hp vi phm v quá kh, quá ti qua kim tra, đã lp tng s 61 biên bn vi phm hành chính, vi s tin pht 217.600.000đ, tước quyn s dng GPLX có thi hn 12 trường hp.

 

tts3

 (Phi hp kim tra ti trng xe trên đa bàn huyn Yên Thy)

 

           Phi hp vi các lc lượng chc năng ti Trm Kim tra ti trng xe lưu đng trên đường b (TC 38) duy trì thường xuyên 24/24 gi và 7 ngày trong tun ti Km109+350 QL6 Tân Lc, Hòa Bình. Kết qu đã tiến hành cân kim tra đi vi 8.101 lượt phương tin, phát hin và lp biên bn VPHC đi vi 466 trường hp trong đó pht tin 1.154.550.000đ, tước quyn s dng có thi hn 70 GPLX.

 

tts5

 (Kim tra ti trng ti trm KTTTX (TC38)

           Trong thi gian ti, Thanh tra S Giao thông vn ti Hòa Bình tiếp tc tăng cường công tác tun tra, kim soát trên các tuyến đường trng đim như tuyến đường H Chí Minh, QL6 và QL21…, nhm kiên quyết x lý các xe ch hàng quá ti, quá kh, xe ch vt liu xây dng không che chn làm rơi vãi đt, đá xung đường gây ô nhim môi trường và mt an toàn giao thông; các trường hp vi phm hành lang an toàn đường b nhm đm bo trt t an toàn giao thông và bo v kết cu h tng giao thông đường b./.

                                              (Ban Biên tp Website S)

DVCQG1

phan anh kien nghi

nghien cuu khoa hoc

maxresdefault

DuongCaoToc-HN-HP

giao-thong-duong-thuy

Video hoạt động

Bến xe trung tâm Hòa Bình

12557457

601fa56a-9bfb-4575-b83b-0ffdeb4d66be
c6bc506e-1b85-4afa-acac-3ca96cef07b8

Tìm kiếm

vanbanphapquy
thitracnghiem

DAIHOITHIDUA

guongnguoitotviectot

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction