Thc hin Chương trình công tác Quý III năm 2016, ngày 14/9/2016 S Giao thông vn ti Hòa Bình phi hp vi Hi Cu chiến binh tnh, Hi Liên hip ph n tnh và Văn phòng điu phi Chương trình MTQG XD NTM tnh t chc kim tra tình hình thc hin Chương trình mc tiêu Quc gia xây dng nông thôn mi 9 tháng đu năm 2016 trên đa bàn huyn Lc Sơn.

       Đoàn công tác t chc làm vic vi Ban Ch đo 800 xã và kim tra thc tế ti các tuyến đưng giao thông nông thôn mi khi công, các nhà văn hóa đang thi công, khu vc quy hoch bãi rác ca xã Tân M và các tuyến đưng giao thông nông thôn, nhà văn hóa, trm y tế, ch nông thôn đang thi công ca xã Xut Hóa là 02 xã phn đu v đích năm 2016.

             Sau khi kim tra thc tế Đoàn làm vic vi Ban Ch đo 800 huyn ti tr s y ban nhân dân huyn. Đoàn công tác nhn thy s biến chuyn rõ rt trong vic thc hin các ni dung xây dng nông thôn mi ca huyn Lc Sơn sau 9 tháng đu năm 2016; Đoàn đánh giá cao s n lc ca chính quyn các cp, các t chc đoàn th và nhân dân trên đa bàn huyn Lc Sơn bi nhng kết qu thc hin phong trào xây dng nông thôn mi trong thi gian va qua. 9 tháng đu năm 2016 có 03 tiêu chí duy trì được s xã đt; 04 tiêu chí không tăng s xã đt; 01 tiêu chí gim s xã đt (là tiêu chí 11 v h nghèo do thay đi v chun nghèo mi); 11 tiêu chí có s xã đt tăng so vi đu năm 2016.

             Đi vi các xã phn đu v đích năm 2016:

             - Xã Tân M: Còn 04 tiêu chí chưa đt là tiêu chí 02 v giao thông, tiêu chí 06 v cơ s vt cht văn hóa, tiêu chí 11 v h nghèo và tiêu chí 17 v môi trưng.

             - Xã Xut Hóa: Còn 04 tiêu chí chưa đt là tiêu chí 02 v giao thông, tiêu chí 06 v cơ s vt cht văn hóa, tiêu chí 07 v ch nông thôn và tiêu chí 15 v y tế.

             Các xã đang n lc đ đy nhanh tiến đ đu tư các công trình h tng đ có th v đích trong năm 2016.

             Dưới đây là mt s hình nh ca Đoàn kim tra ti huyn Lc Sơn:

 

qeqeqeqeqeqeq

 

eqeqeqeqeqeqeqeqe

      Đoàn công tác kim tra tình hình thc tế trin khai các công trình nông thôn mi)

 

qrqrqrqrqrqrqrqrqr

(Cu Đanh, xã Xut Hóa công trình được đu tư do ngun vn nông thôn mi)

rqrqrqrqrqrqrqrqrqrqrq

 (Giao lưu văn ngh nhân dp thông cu Đanh, xã Xut Hóa)

Sau khi kim tra Đoàn đã có nhng kiến ngh c th đy ban nhân dân, Ban Ch đo 800 huyn Lc Sơn đy nhanh tiến đ thc hin Chương trình mc tiêu Quc gia xây dng nông thôn mi trong thi gian sp ti./.

                                                                          (Ban biên tập Website)

DVCQG1

phan anh kien nghi

nghien cuu khoa hoc

maxresdefault

DuongCaoToc-HN-HP

giao-thong-duong-thuy

Video hoạt động

Bến xe trung tâm Hòa Bình

12557457

601fa56a-9bfb-4575-b83b-0ffdeb4d66be
c6bc506e-1b85-4afa-acac-3ca96cef07b8

Tìm kiếm

vanbanphapquy
thitracnghiem

DAIHOITHIDUA

guongnguoitotviectot

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction