Ngày 11/6/2015, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020       

         2 1

          Ngày 11/6/2015, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đảng bộ Sở Giao thông vận tải có 12 chi bộ với 131 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VIII đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu giúp tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về Giao thông vận tải trên địa bàn. Nổi bật là tham mưu giúp tỉnh xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, thực hiện nhiều dự án quan trọng như: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 21 đoạn Km74 - Km95; Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường 12B đoạn Km18 -:- Km47+300; Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 12B Đoạn từ Km30+300 -:- Km46+700 và đoạn Km 53+619,18 -:- Km80+5,17; Dự án Kiên cố hoá khắc phục tình trạng sạt lở mái ta luy đoạn Km78+300 -:- Km153, Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Hoà Bình, theo lệnh khẩn cấp

          Kịp thời kiện toàn tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị trong Ngành. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và nhằm phát huy tối đa năng lực và sở trường của cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ, phẩm chất năng lực làm việc trên tất cả các lĩnh vực; làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ.

          Hoạt động kinh doanh vận tải không ngừng phát triển: Hiện nay trên toàn tỉnh có 113 tuyến vận tải cố định, 01 tuyến xe buýt, có 24 đơn vị kinh doanh vận tải với 722 phương tiện. Cơ sở hạ tầng bến xe khách hiện nay có tổng số 23 bến các loại; trong đó có 09 bến đạt quy chuẩn đã được kiểm tra, công bố theo quy định, gồm 01 bến loại II, 01 bến loại IV, 05 bến loại V và 02 bến loại VI. Các bến còn lại gồm 04 bến loại V và 10 bến loại VI đang tiếp tục được quy hoạch lại và đầu tư nâng cấp.

          Vận tải thủy nội địa: Có hai tuyến sông Đà và sông Bôi có khả năng khai thác trong đó: Tuyến sông Đà dài 103 km, là tuyến do trung ương quản lý và tuyến sông Bôi dài khoảng 60 km, là tuyến do địa phương quản lý. Hiện nay toàn tỉnh có 04 doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh vận tải thủy nội địa; còn lại chủ yếu là phương tiện cá nhân đăng ký khai thác kinh doanh vận tải; có 05 cảng, 25 bến thủy nội địa và 03 bến khách ngang sông.

          Từ năm 2010-2014 sản lượng vận tải đường bộ tăng: 95.200 tấn hàng hóa và 316.600 lượt khách; vận tải thủy nội địa tăng: 181.700 tấn hàng hóa và 38.300 lượt khách; đã cấp tổng cộng 109 giấy phép kinh doanh vận tải, 182 giấy phép liên vận Việt-Lào và cấp 4.305 phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng và xe chạy tuyến cố định.

          Công tác quản lý phương tiện và người lái: Từ năm 2010 - 2014 đã đào tạo 64.189 người, sát hạch 68.668 người, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho 63.310 người; đào tạo 11.611 người, sát hạch 14.648 người, cấp giấy phép lái xe ô tô các hạng cho 11.578 người; cấp đổi lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho 22.184 người; cấp đăng ký cho 206 xe máy chuyên dùng; cấp đăng ký cho 98 phương tiện thủy nội địa; cấp 47 chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện thủy nội địa.

          Công tác quản lý đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng giao thông: Thực hiện Đề án cứng hóa giao thông nông thôn đến nay đã cứng hóa được 1.184 Km; thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ đối với các tuyến đường được giao quản lý: Tổng số 631,14 Km (104,14 Km quốc lộ; 186,3 Km đường 229; 340,7 Km đường tỉnh) nên các tuyến đường luôn thông suốt, đi lại thuận tiện.

          Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Trong nhiệm kỳ 2010-2015, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh được kiềm chế, giảm cả 03 tiêu chí (đây cũng là 5 năm liên tiếp giảm tai nạn giao thông).

          Hàng năm việc đánh giá phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở đảng được Đảng bộ tổ chức chặt chẽ và đúng quy định, chính vì vậy đã có tác dụng tích cực trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ có từ 95,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 14,4% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều năm liên tục Đảng bộ Sở Giao thông vận tải được đánh giá là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

          Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải  tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, thực hiện phương châm hành động sáng tạo, đổi mới, chú trọng đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra: phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, phấn đấu toàn bộ hệ thống quốc lộ, đường tỉnh cơ bản đưa vào cấp kỹ thuật, quốc lộ đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp IV; đường tỉnh cơ bản đạt cấp IV cấp V; 100% được thảm bê tông nhựa hoặc láng nhựa, bê tông xi măng. Hoàn thiện đưa vào khai thác đường Hoà  Lạc - Thành phố Hòa Bình; xây dựng cầu lớn qua sông Đà; giao thông đô thị phát triển theo hướng hiện đại, tuân theo quy hoạch xây dựng đô thị được duyệt, 100% mặt đường bê tông nhựa, bê tông xi măng; phát triển giao thông nông thôn đáp ứng tiêu chí Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, 100% đường huyện, 70% đường xã được cứng hóa bằng nhựa hoặc bê tông xi măng; đường huyện đạt tối thiểu cấp V, đường xã đạt tối thiểu cấp VI; tiếp tục cải cách hành chính tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn mình, văn hóa công sở.

          Đại hội đã bầu ra 13 đồng chí tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông vận tải khóa IX, nhiệm kỳ 2015 -2020 gồm các đồng chí:

          1. Đồng chí Bùi Văn Thắng, Giám đốc Sở - Bí thư Đảng ủy.

          2. Đồng chí Bùi Đức Hậu, Phó Giám đốc Sở - Phó Bí thư Đảng ủy.

          3. Đồng chí Lê Ngọc Quản, Phó Giám đốc Sở - Đảng ủy viên.

          4. Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh, Chánh Văn phòng - Ủy viên BTV.

          5. Đồng chí Trần Hữu Kim, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Đảng ủy viên.

           6. Đồng chí Vũ Tuấn Dũng, Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật - Đảng ủy viên.

        7. Đồng chí Nguyễn Bá Nhu, Trưởng phòng Quản lý Phương tiện và Người lái - Đảng ủy viên.

        8. Đồng chí Bùi Ngọc Tâm, Giám đốc Ban Quản lý dự án các Công trình giao thông - Đảng ủy viên.

          9. Đồng chí Vũ Ngọc Sơn, Bến trưởng Bến xe khách trung tâm - Đảng ủy viên.

        10. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương, Phó trưởng phòng Quản lý Phương tiện và Người lái - Đảng ủy viên.

         11. Đồng chí Ngô Văn Điềm, Chánh Thanh tra Sở - Đảng ủy viên.

        12. Đồng chí Nguyễn Đức Hợi, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới - Đảng ủy viên

        13. Đồng chí Nguyễn Văn Nin, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Giám sát công trình giao thông - Đảng ủy viên.

2 2

(Ban chấp hành Đảng bộ Khóa IX ra mắt Đại hội)

      Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 08 đồng chí./.

(Ban biên tập Website) 

 

 

DVCQG1

phan anh kien nghi

nghien cuu khoa hoc

maxresdefault

DuongCaoToc-HN-HP

giao-thong-duong-thuy

Video hoạt động

Bến xe trung tâm Hòa Bình

12557457

601fa56a-9bfb-4575-b83b-0ffdeb4d66be
c6bc506e-1b85-4afa-acac-3ca96cef07b8

Tìm kiếm

vanbanphapquy
thitracnghiem

DAIHOITHIDUA

guongnguoitotviectot

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction