Tổng hợp tin

ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II HÒA BÌNH

         

          1. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị:

          Đoạn Quản lý Đường bộ II Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 2726/QĐ-TC ngày 08/11/1974 của Bộ Giao thông vận tải (khi mới thành lập có tên là Đoạn Bảo dưỡng Đường bộ II trực thuộc Ty Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình), thực hiện chức năng nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng hệ thống Quốc lộ Trường Sơn A. Đến năm 1992 được chuyển thành Đoạn Quản lý Đường bộ II theo Quyết định số 575/QĐ-UB ngày 18/12/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Chuyển các xí nghiệp đường bộ thành các Đoạn Quản lý đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh.

          2. Chức năng, nhiệm vụ được giao

          Đoạn Quản lý Đường bộ II là đơn vị sự nghiệp kinh tế được giao nhiệm vụ quản lý và sửa chữa thường xuyên 318,7 Km cầu đường bộ nhằm đảm bảo mục tiêu giữ vững loại đường, nâng cao chất lượng khai thác, đáp ứng yêu cầu phục vụ và phát triển kinh tế, văn hoá trong tỉnh. Đồng thời đảm bảo ổn định và từng bước nâng cao, cải thiện đời sống cho gần 200 cán bộ CNVC-LĐ trong toàn Đoạn.

          3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy, tổ chức đoàn thể

          - Ban Giám đốc;

          - 04 phòng nghiệp vụ gồm:

          + Phòng Tổ chức - Hành chính;

          + Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;

          + Phòng Kế toán - Tài vụ;

          + Phòng Vật tư - Xe máy;

          - 08 đơn vị Hạt, Đội trực thuộc gồm:

          + Hạt Giao thông 1;

          + Hạt Giao thông 2;

          + Hạt Giao thông 3;

          + Hạt Giao thông 4;

          + Hạt Giao thông Kim Bôi 1;

          + Hạt Giao thông Kim Bôi 2;

          + Hạt Giao thông Lạc Thủy;

          + Đội Công trình giao thông.

          * Các tổ chức đoàn thể:

          - Đảng bộ Đoạn Quản lý Đường bộ II có 67 đảng viên: Là tổ chức chính trị lãnh đạo toàn diện trên mọi phong trào hoạt động của đơn vị. Thông qua các tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể trong đơn vị để thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Trong những năm qua Đảng bộ Đoạn đã đạt được nhiều thành tích cao như: Nhiều năm liền được công nhận là tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; Năm 2009 được Tỉnh ủy Hòa Bình tặng Bằng khen là đơn vị tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

          - Công đoàn Đoạn Quản lý Đường bộ II có 185 doàn viên: Luôn phát huy và kế thừa tính năng động, quyền làm chủ tập thể của CNVC-LĐ; là đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Với những nỗ lực xây dựng tổ chức Công đoàn Đoạn nhiều năm liền được Công đoàn ngành GTVT Hòa Bình tặng Giấy khen. Đặc biệt năm 2012 được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình;

          - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có 83 đoàn viên: Là tổ chức tiên phong trong phong trào xung kích và phòng, chống lụt bão, đảm bảo giao thông của đơn vị. Tham gia sôi nổi mọi phong trào phát động của Đoàn cấp trên, nhiều năm liền được Huyện đoàn Kim Bôi tặng Giấy khen trong phong trào hoạt động Đoàn và Thanh thiếu nhi. Năm 2008 tham gia cuộc thi “Đội tuyên truyền thanh niên học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt giải nhì tỉnh Hòa Bình;

          - Hội Cựu chiến binh có 22 hội viên: Luôn duy trì và tham gia mọi phong trào do cấp trên phát động và nhiều năm liền được tặng Giấy khen của Hội Cựu Chiến binh huyện Kim Bôi.

          4. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

          - Từ năm 1974 đến 1980: Đoạn trưởng Nguyễn Đình Hòe;

          - Từ năm 1980 đến 1996: Giám đốc Ngô Đình Chiêm;

          - Từ năm 1996 đến tháng 3/2010: Giám đốc Nguyễn Văn Thuyên;

          - Từ tháng 4/2010 đến nay: Giám đốc Bùi Đức Văn.

          5. Những thành tựu đã đạt được

          - Trong những năm qua (2005 - 2015) Đoạn đã xây dựng và luôn duy trì được các phong trào thi đua rộng khắp. Chính quyền cùng các đoàn thể đã vận động cán bộ CNVC-LĐ tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, từ đó các tập thể và cá nhân nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

          - Tập thể Đoạn Quản lý Đường bộ II được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tặng bằng khen Tập thể lao động xuất sắc trong các năm 2006, 2008, 2012 và năm 2013.

          + Năm 1993: Được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba.

          + Năm 2004: Được Chủ tịch Nước nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì.

 

          Phát huy những thành tích đã đạt được, trong những năm tới Đoạn Quản lý Đường bộ II sẽ luôn nỗ lực, đoàn kết một lòng, phấn đấu hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo giao thông luôn an toàn, thông suốt trong mọi tình huống, góp phần cùng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Giao thông vận tải./.


                                         ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I HÒA BÌNH

         

          I. Quá trình hình thành, phát triển của đơn vị

          Đoạn Quản lý Đường bộ I, tiền thân là Công ty xây dựng cầu đường Hòa Bình.

          + Năm 1960 thành lập lấy tên là Đội Công trình.

          + Năm 1974 được đổi tên là Công ty xây dựng nền mặt đường.

          + Năm 1976 được đổi tên là Công ty xây dựng đường bộ II Hà Sơn Bình.

          + Năm 1985 đổi tên thành Công ty xây dựng cầu đường bộ II Hà Sơn Bình.

          + Năm 1991  đổi tên thành Xí nghiệp xây dựng đường bộ I Hòa Bình.    

          + Năm 1992 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ra quyết định đổi tên thành Đoạn Quản lý Đường bộ I Hòa Bình theo Quyết định số 575/QĐ-UB ngày 18/12/1992.

          II. Chức năng, nhiệm vụ

          Nhiệm vụ chính trị đ­ược giao là quản lý, duy tu và sửa chữa thư­ờng xuyên cầu, đường bộ trong đó có hai cầu lớn (Cầu Hòa Bình và Cầu Chum, Lạc Sơn).

          Tham mưu cho lãnh đạo các cấp và đề ra biện pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý, duy tu và sửa chữa đường bộ nhằm bảo đảm và giữ gìn con đường không bị xuống cấp, xuống loại. Trật tự an toàn giao thông thông suốt trong mọi tình huống.

          III. Cơ cấu tổ chức

          Bộ máy tổ chức gồm Giám đốc; 02 Phó Giám đốc; 04 phòng nghiệp vụ và 09 đơn vị trực thuộc với tổng số CBCNVC-LĐ hiện có là 268 người. Trong đó:

          + Lao động gián tiếp: 59 người; công nhân trực tiếp sản xuất: 209 người

          + Trình độ học vấn: Đại học: 46 người; Cao đẳng: 02 người; Trung cấp: 15 người.

          + Còn lại là công nhân có tay nghề.

          - Lãnh đạo đơn vị qua các giai đoạn

          + Giai đoạn mới thành lập: Ban chỉ huy Đội gồm các đồng chí Phạm Văn Phiên, Nguyễn Xuân Cầu.

          + Giai đoạn sau khi đổi tên thành Công ty xây dựng nền mặt đường: Ban chủ nhiệm gồm các đồng chí: Nguyễn Công Luận, Vũ Nguyên Hùng, Trần Nhận.

          + Đến thời kỳ hợp tỉnh gồm các đồng chí: Cao Ngọc Ất, Bùi Đình Thưởng, Lê Khắc Tự, Trần Nhận, Hoàng Xuân Thịnh.

          + Giai đoạn đổi tên là Đoạn Quản lý Đường bộ I gồm các đồng chí: Hồ Tam Quang, Vũ Ngọc Lâm, Đinh Thế Hùng, Bùi Đức Văn, Nguyễn Bá Nhu, Nguyễn Lê Hòa, Nguyễn Xuân Trường, Lê Xuân Cử, Lê Tuấn Tuyến.

          III. Kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2005-2015

          - Đơn vị đã chủ động phối hợp với các phòng chức năng của Sở, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động, phổ biến quán triệt đến CBCNVC trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn có tuyến đường đi qua các Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ  về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải, quy định về quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ; và các văn bản chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải được triển khai kịp thời và đạt hiệu quả.

          - Trên cơ sở Hợp đồng đặt hàng Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hàng quý đã ký kết giữa Sở với Đoạn, đơn vị tiến hành giao khoán khối lượng và kinh phí cho các Hạt thực hiện. Trong quá trình thực hiện, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các Hạt thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, khối lượng, mục tiêu chất lượng theo hợp đồng đặt hàng, đảm bảo giao thông an toàn thông suốt. Hàng tuần, hàng tháng trong quý, đơn vị kiểm tra nghiệm thu, đánh giá khối lượng, chất lượng công việc thực hiện, cuối quý tiến hành nghiệm thu thanh toán. Các tuyến đường theo thang điểm của quy chế quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đều đạt từ 95 điểm trở lên, giữ cho đướng không bị xuống cấp, xuống loại.

          - Tổng kinh phí được giao trong giai đoạn này trên 150 tỷ, kết quả thực hiện đạt 100%. Trong đó kinh phí được thực hiện cho công tác sửa chữa thường xuyên chiếm hơn 120 tỷ, công tác sửa chữa định kỳ chiếm hơn 30 tỷ. Số còn lại thực hiện để khắc phục lũ bão, mua sắm thiết thiết bị, BHXH, BHYT…

          - Hàng năm, Đoạn Quản lý Đường bộ I thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, thuế…

          - Công tác thi đua khen thưởng đã đi vào nề nếp, có quy chế cụ thể để mọi người cùng biết và thực hiện. Hàng năm có gần 200 lượng người đạt lao động tiên tiến, và hơn 20 người chiến sỹ thi đua cơ sở.

          * Về tập thể:

          Năm 2011: Đoạn Quản lý Đường bộ I vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

          Năm 2013: Phòng Kế hoạch Kỹ thuật vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

          * Về cá nhân:

          - Năm 2005 có 02 cá nhân xuất sắc được Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen.

          - Năm 2007 có 02 cá nhân xuất sắc được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen.

          Năm 2008 có 02 cá nhân xuất sắc được Ủy Ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen.

          Năm 2009 có 01 cá nhân xuất sắc được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen.

          Năm 2007 có 02 cá nhân xuất sắc được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen.

          - Công tác phòng chống lụt, bão đảm bảo giao thông

          Hàng năm đơn vị kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lũ, bão và xây dựng phương án phòng chống lũ bão kịp thời ngay từ đầu mùa mưa bão chủ động bố trí phân công nhân lực, phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư dự phòng, nhân lực sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.  Kịp thời khắc phục, đảm bảo giao thông tại các vị trí sạt lở tắc đường, làm rào chắn, cắm biển cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm và các ngầm tràn trên tuyến đảm bảo giao thông liên tục, thông suốt.

          - Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

          Tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Bộ Giao thông vận tải và các văn bản của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Duy trì được nền nếp, tăng cường trong công tác kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý các trường hợp đã được giải tỏa cơ bản không bị tái lấn chiến trở lại .

          - Công tác Đảng và các đoàn thể

          Đảng bộ Đoạn Quản lý Đường bộ I hiện có 56 đồng chí đảng viên, trong đó: đảng viên chính thức 48 đồng chí, đảng viên dự bị 08 đồng chí, đảng viên nữ 17 đồng chí (chiếm 30,3%), sinh hoạt tại 07 chi bộ trực thuộc. Số đảng viên được phân bổ đều ở các đơn vị, phòng, ban, không có đơn vị nào trắng đảng viên. §a sè đảng viên ở c¸c vị trí công tác đều được giao nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với khả năng và sở trường của từng đồng chí, do đó đã phát huy được tính năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao, thực sự làm nòng cốt trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập.

          Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ các tổ chức đoàn thể đó là Công đoàn và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đó là lực lượng đông đảo, họ đã và đang phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

 


 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1

 

          I. Khái quát đặc điểm tình hình

          Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô hạng A1 trực thuộc Sở GTVT Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 393/QĐ-UB ngày 19/3/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

          - Tên đơn vị: Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô hạng A1

          - Trụ sở: Tổ 21, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình tỉnh Hoà Bình. - Điện Thoại: 02183.895540

          -  Cơ cấu tổ chức bộ máy

          + Cơ quan có Giám đốc, Phó Giám đốc;

          + 03 phòng chuyên môn gồm: phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế hoạch - Đào tạo, phòng Tài vụ.

          + Tổng số cán bộ công chức, viên chức và người lao động: 16 người.

          II. Chức năng, nhiệm vụ

          1. Chức năng

          - Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô hạng A1 là tổ chức sự nghiệp kinh tế trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình. Nhà nước không giao chỉ tiêu biên chế và không hưởng quỹ tiền lương từ ngân sách.

          - Thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao về việc đào tạo lái xe môtô hạng A1 trên địa bàn Tỉnh.

          - Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch.

          2. Nhiệm vụ,  quyền hạn

          - Thông tin tuyển sinh các khóa đào tạo lái xe mô tô hạng A1, tổ chức giảng dạy Lụật Giao thông đường bộ, kỹ năng thực hành lái xe, phối hợp tổ chức các kỳ sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

          - Thực hiện việc quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu ( kể cả tư liệu bằng hình ảnh) các khóa đào tạo theo quy chế quản lý dạy nghề của Nhà nước và quy định của Bộ Giao thông vận tải về đào tạo lái xe mô tô A1.

          - Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, viên chức nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt; trú trọng đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập.

          III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

          1. Công tác chỉ đạo

          Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Sở và sự ủng hộ, phối hợp của chính quyền các địa phương, phòng chuyên môn của Sở, đơn vị đã tích cực chủ động thực hiện nhiều biện pháp chỉ đạo các phòng, bộ phận nghiệp vụ chuyên môn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền mở lớp trên địa bàn các huyện, Thành phố, kể cả địa bàn các xã, huyện vùng sâu, vùng xa, vùng bà con các dân tộc thiểu số vừa để phục vụ nhân dân theo học, thi lấy giấy phép lái xe được thuận lợi, vừa để tăng nguồn thu cho đơn vị; đồng thời đơn vị cũng thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý cán bộ viên chức, thắt chặt quản lý thu - chi tài chính, thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

          Bên cạnh đó, lãnh đạo Trung tâm cũng luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về chế độ chính sách đối với Nhà nước, người lao động, kịp thời phát động phong trào thi đua, ủng hộ hoạt động các phong trào tổ chức đoàn thể trong đơn vị, do đó  cán bộ viên chức trong cơ quan yên tâm phấn khởi công tác, tích cực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao.

          2. Một số biện pháp thực hiện

          - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị, quán triệt cán bộ viên chức, người lao động ý thức, tự giác chấp hành nghiên chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc cơ quan, giữ nghiêm kỷ luật công tác, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp phục vụ nhân dân; kỷ cương giờ giấc, chất lượng hiệu quả thời giờ làm việc nhất là đối với các cán bộ được phân công thường xuyên đi thu phát hồ sơ, thực hiện việc đào tạo.

          - Chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ phối hợp tốt với chính quyền các địa phương, Trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện tăng cường công tác thông tin mở lớp, làm tốt công tác thu phát hồ sơ, thực hiện nghiêm kế hoạch đào tạo, lịch sát hạch đã được Sở GTVT phê duyệt.

          - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ để phát hiện những sai sót, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, chấn chỉnh.

          - Tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, ưu tiên đảm bảo việc chi đủ tiền lương, tiền phụ cấp, công tác phí cho cán bộ viên chức theo đúng cơ chế chính sách; đóng góp đầy đủ, kịp thời các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN cho cán bộ VC–LĐ theo quy định của Nhà nước. Cắt giảm tối đa các khoản chi không thật sự cần thiết như: xăng dầu phục vụ phương tiện ô tô công tác, điện thoại, văn phòng phẩm, chi tiếp khách.....chủ động thực hiện tiết kiệm điện, nước sinh hoạt... vv. Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí,  giữ gìn vệ sinh môi trường, văn hóa nơi công tác trong cán bộ viên chức, cơ quan.

          3. Kết quả công tác chuyên môn( giai đoạn 2005-2015)

          - Năm 2005 đào tạo được:                          14.982 học viên

          - Năm 2006 đào tạo được:                          10.501 học viên

          - Năm 2007 đào tạo được:                            9.583 học viên

          - Năm 2008 đào tạo được:                          14.360 học viên

          - Năm 2009 đào tạo được:                          14.180 học viên

          - Năm 2010 đào tạo được:                          12.399 học viên

          - Năm 2011 đào tạo được:                          12.752 học viên

          - Năm 2012 đào tạo được:                          10.760 học viên

          - Năm 2013 đào tạo được:                            5.618 học viên

          - Năm 2014 đào tạo được:                          11.619 học viên

          - 6 tháng đầu năm 2015 tổng số đào tạo được là:            5.389 học viên

            Tổng cộng:                                                            122.209 học viên

                                                Kết quả công tác đào tạo trên của Trung tâm đã góp phần tích cực vào việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự ATGT nói chung, Luật Giao thông đường bộ nói riêng cho cán bộ nhân dân trên địa bàn tỉnh, hạn chế được các hành vi vi phạm và các vụ tai nạn giao thông xảy ra.

          4. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ viên chức

          Hàng năm, Công đoàn phối hợp cùng với chuyên môn tổ chức, kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động. Xây dựng thực hiện đúng quy chế, chính sách về tiền lương, thưởng, nâng lương, nâng bậc lương, chuyển ngạch, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung kịp thời cho người lao động. Thu nhập của cán bộ viên chức trong đơn vị được bảo đảm ổn định, năm sau đều cao hơn năm trước.

          Tham gia đóng góp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, thường xuyên duy trì chế độ thăm hỏi hiếu, hỷ, chế độ tham quan nghỉ mát cho cán bộ viên chức trong đơn vị.

          5. Các hoạt động phong trào

          Các phong trào: Văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, phong trào thi đua cải tiến lề lối, tác phong làm việc, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng hiệu quả ngày càng cao. Phong tào thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí; các biện pháp phòng, chống tham nhũng. ...vv luôn được lãnh đạo, Công đoàn và cán bộ viên chức trong đơn vị phát động, hưởng ứng tham gia sôi nổi, thiết thực hiệu quả cao.

          6. Công tác đaò tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ viên chức

          Hàng năm đơn vị luôn quan tâm và có kế hoạch cử cán bộ viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ ở các lớp như: Lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ giáo viên do Tổng Cục đường bộ Việt Nam tổ chức; Lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; Trung cấp lý luận chính trị -Hành chính ...vv do các trường của tỉnh, của Bộ mở;

          Qua 10 hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao giai đoạn 2005-2015 của đơn vị, Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô hạng A1 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức trong Trung tâm luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ chung của toàn Ngành.

          Dự kiến thời gian tới Trung tâm sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng trụ sở làm việc mới với diện tích khoảng 24.000 m2 và bổ sung chức năng nhiệm vụ, tạo công ăn, việc làm cho cán bộ viên chức, người lao động và để đơn vị ổn định và phát triển.

 

q

               Hình ảnh trụ sở Trung tâm Đào tạo LXMT hạng A1

w         

       Đại hội Chi bộ Trung tâm lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2017

e

                   Lớp học pháp Luật Giao thông đường bộ

r

                    Lớp học pháp Luật Giao thông đường bộ

t

              Lớp học pháp Luật Giao thông đường bộ

y

                             Phổ biến quy chế thi

u

                                   Thi thực hành tay lái

i

                                   Thi thực hành tay lái

Trên đây là tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2005-2015 của Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô hạng A1. Đơn vị báo cáo để Sở Giao thông vận tải tổng hợp xây dựng Cuốn kỷ yếu 70 năm ngày chuyền thống ngành Giao thông vận tải./.

 

 


          TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HÒA BÌNH

 

          Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, trụ sở đóng tại Km 71(cầu đen) Phường Đồng Tiến - TP Hòa Bình, được thành lập theo Quyết định số 489/QĐ-UB ngày 27/7/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, với tên gọi là: Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ. Đến ngày 18/3/2004 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số: 507/QĐ-UB đổi tên là Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới. Theo đó, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hoà Bình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chức năng:

Là tổ chức sự nghiệp có thu, thực hiện chức năng kiểm định kỹ thuật phương tiện xe cơ giới đường bộ theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam, chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Giao thông Vận tải Hoà Bình và quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Nhiệm vụ:

Kiểm tra kỹ thuật và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho các loại phương tiện cơ giới đường bộ.

Tháng 01/2013 Trung tâm đảm nhận thêm nhiệm vụ Thu phí kiểm định phương tiện theo giá, khung giá quy định của Nhà nước.

Cung cấp hồ sơ, tài liệu về chất lượng các phương tiện đã qua kiểm tra đến các cơ quan quản lý chức năng có thẩm quyền.

Chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản, trang thiết bị được giao quản lý.

Quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Cơ cấu tổ chức bộ máy:

Trung tâm có Giám đốc, phó Giám đốc và các phòng ban chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính; phòng Kế hoạch - Tài vụ; Phòng Kiểm định; Phòng Nghiệp vụ-Hồ sơ Kiểm định.

Năm 2005, Trung tâm có 13 cán bộ đến nay Trung tâm có 17 cán bộ nhân viên, trình độ cán bộ chủ yếu là trình độ Đại học chuyên ngành cơ khí ô tô, tài chính kế toán và một số công nhân bậc cao, trong đó:

Đại học: 13 người; Công nhân kỹ thuật bậc cao: 03 người; Công nhân lái xe: 01 người.

Cơ chế hoạt động tài chính:

Thực hiện cơ chế hoạt động Tài chính theo nguyên tắc tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên (Quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu; Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP)

Tên đơn vị qua các thời kỳ: 

GIAI ĐOẠN

TÊN ĐƠN VỊ

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP

7/1995-3/2004

Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ

Quyết định số 489/QĐ-UB ngày 27/7/1995 của UBND tỉnh Hòa Bình

2004 đến nay

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Quyết định số 507/QĐ-UB ngày 18/3/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

 

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

 

GIAI ĐOẠN

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

7/1995-8/2010

Trần Sỹ Siêm

Phạm Xuân Lựu

Tháng 8/2010,

Đ/c Phạm Xuân Lựu nghỉ hưu

8/2010-02/2012

Trần Sỹ Siêm

Bùi Thị Hòa Bình

Tháng 02/2012,

Đ/c Trần Sỹ Siêm nghỉ hưu

02/2012-6/2012

Phạm Anh Quý

Bùi Thị Hòa Bình

Tháng 7/2012,

Đ/c Phạm Anh Quý thôi kiêm nhiệm

7/2012-8/2013

Nguyễn Đức Hợi

Bùi Thị Hòa Bình

Tháng 8/2013,

Đ/c Bùi Thị Hòa Bình

Chuyển công tác khác

8/2013-01/2015

Nguyễn Đức Hợi

Từ 8/2013 - 01/2015 không có PGĐ

01/2015 đến nay

Nguyễn Đức Hợi

Trần Thu Hường

Trịnh Thành Công

 

 

 Các tổ chức đoàn thể:

- Chi bộ đảng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới:

GIAI ĐOẠN

BÍ THƯ CHI BỘ

GHI CHÚ

1995-2012

Trần Sỹ Siêm

10 đảng viên

2012 đến nay

Nguyễn Đức Hợi

09 đảng viên

- Công đoàn Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới:

GIAI ĐOẠN

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

GHI CHÚ

1995-2012

Nguyễn Xuân Thu

14 đoàn viên

2012 đến nay

Trần Thu Hường

17 đoàn viên

- Phân đoàn Thanh niên:

GIAI ĐOẠN

PHÂN ĐOÀN TRƯỞNG

GHI CHÚ

1995-2007

Nguyễn Thị tuyết Thanh

06 đoàn viên

2007-2012

Nguyễn Duy Tân

06 đoàn viên

2012 đến 30/5/2015

Nguyễn Đức Hùng

09 đoàn viên

 * Doanh thu qua các năm (chỉ thống kê 5 năm từ 2010-2014): 

Năm

Doanh thu

(triệu đồng)

% so với cùng kỳ năm trước

Nộp ngân sách (triệu đồng)

% so với cùng kỳ năm trước

Năm 2010

1.772,4

110,2

496,4

110,9

Năm 2011

1.924,9

108,6

556,1

112

Năm 2012

2.202,7

114,4

647,2

116,3

Năm 2013

2.799,3

127,0

716,6

110,7

Năm 2014

3.301,1

117,9

768,0

107,1

               * Thành tích thi đua các năm

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2010

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh Hoà Bình.

2011

Tập thể Lao động tiên tiến

Quyết định số 176/QĐ-SGTVT ngày 12/01/2012 của Sở GTVT tỉnh Hoà Bình.

2012

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh Hoà Bình.

2013

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh Hoà Bình.

2014

Tập thể Lao động tiên tiến

Quyết định số 59/QĐ-SGTVT ngày 29/01/2015 của Sở GTVT tỉnh Hoà Bình.

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2010

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình

Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh Hoà Bình.

2011

Giấy khen của Giám đốc Sở GTVT Hòa Bình

Quyết định số 176/QĐ-SGTVT ngày 12/01/2012 của Sở GTVT tỉnh Hoà Bình.

2012

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh Hoà Bình.

2013

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình

Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh Hoà Bình.

2014

Giấy khen của Giám đốc Sở GTVT Hòa Bình

Quyết định số 59/QĐ-SGTVT ngày 29/01/2015 của Sở GTVT tỉnh Hoà Bình.

* Một số nội dung khác:

- Về đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, nhà xưởng.

 Những năm qua đơn vị đã đầu tư sửa chữa cải tạo, nâng cấp cơ sở  vật chất trị giá hơn 1 tỷ đồng gồm các hạng mục như: Sửa chữa nâng cấp các phòng ban làm việc; nhà chờ cho khách hàng; cửa nhà xưởng kiểm định; Hầm thoát hiểm và lối chiều dài hầm kiểm tra tại xưởng kiểm định để đủ kích thước theo quy định Thông tư 11/2009/TT-BGTVT; bổ xung thêm các thiết bị máy mới như: Thiết bị kiểm tra gầm ô tô; Thiết bị đo khí xả, thay tế 04 quả rulo của thiết bị kiểm tra phanh; Máy vi tính; máy in HP; Máy ảnh Canon, máy Fax, bàn, ghế quầy giao dịch khách hàng, máy đếm tiền, tủ đựng tài liệu, bổ sung đèn cao áp bảo vệ; Hệ thống máy camera…theo lộ trình quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam bằng nguồn vốn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị đến nay đã hoạt động ổn định.

- Về các hoạt động phong trào:

Thư­ờng xuyên phát động các phong trào thi đua trong cán bộ công nhân viên chức nh­ư: Phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; Phong trào xanh, sạch, đẹp, an toàn vệ sinh lao động, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa mới. Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; Thi đua cải tiến lề lối, tác phong làm việc của các phòng, ban trong đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; Thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, tham nhũng;...

Phát huy truyền thống nhân ái, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đơn vị đã tích cực hưởng ứng ủng hộ các hoạt động xã hội: Đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ vùng bị thiên tai lũ lụt, hưởng ứng tham gia tích cực phong trào hiến máu nhân đạo do Công đoàn Nghành; Chi đoàn Thanh niên Sở phát động…

- Về công tác đào tạo:

Hàng năm đơn vị luôn quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên tham gia nhiều đợt tập huấn, học tập các lớp như: Lớp đào tạo nhân viên nghiệp vụ; Nghiệp vụ Đăng kiểm viên xe cơ giới hạng III; Nghiệp vụ Đăng kiểm viên bậc cao; Lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC cho toàn thể CBCNV; Lớp QLNN chương trình chuyên viên; Lớp Trung cấp lý luận chính trị -Hành chính…

Qua 10 năm hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao của đơn vị giai đoạn 2005-2015. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được các cấp trên khen thưởng tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong hiện tại cũng như tương lai, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới sẽ còn đi tiếp để thực hiện nhiệm vụ của mình cùng với sự lớn mạnh của toàn ngành. Dự kiến trong năm 2016, Trung tâm được đầu tư xây dựng trụ sở mới với diện tích 7000m2. Lắp đặt 02 dây chuyền với thiết bị kiểm định hiện đại đảm bảo đúng theo quy định để luôn luôn đáp ứng được nhu cầu phát triển về công tác kiểm định phương tiện cơ giới trên địa bàn tỉnh./.

* Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm trong giai đoạn 2005-2015.

1

 * Kiểm định phương tiện xe cơ giới bằng thiết bị điện tử

2

* Cán bộ Đăng kiểm viên kiểm tra hệ thống gầm xe ô tô

3

 

* Tại buổi Lễ kết nạp đảng viên

4

   * Lãnh đạo Trung tâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2014

5

* Công đoàn Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới & Công đoàn Trung tâm đào tạo lái xe mô tô hạng A1 giao lưu bóng chuyền tại đơn vị.

6

* Cán bộ nhân viên tập huấn công tác PCCC do Công an tỉnh tổ chức tại cơ quan Trung tâm.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao và một số hình ảnh hoạt động của đơn vị giai đoạn 2005-2015.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trân trọng báo cáo Sở xem xét tổng hợp./.

 


TRUNG TÂM TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

         

          I. Đặc điểm tình hình

          Trung tâm Tư vấn Giám sát công trình giao thông là đơn vị sự nghiệp kinh tế, trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình được thành lập tại Quyết định 464/QĐ-UBND ngày 09/3/2007 của UBND tỉnh Hòa Bình. Trung tâm hoạt động theo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy biên chế và tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ). Thực hiện chức năng Tư vấn xây dựng trên các lĩnh vực: Tư vấn giám sát chất lượng, tư vấn đấu thầu, Tư vấn quản lý điều hành dự án và thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán các công trình xây dựng giao thông. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng để giao dịch và hoạt động.

          Trung tâm Tư vấn Giám sát CTGT khi Trung tâm mới thành lập số cán bộ viên chức được điều động từ các đơn vị trong ngành về là 08 người. Giám đốc là đồng chí Trần Trọng Vin, hai đồng chí Phó Giám là Nguyễn Vă Nin và Đỗ Hữu Thắng còn lại 5 CBVC được bố trí ở 03 phòng nghiệp vụ. (Phòng Kinh tế-Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Thẩm tra, phòng Tư vấn Giám sát). Trải qua 8 năm hoạt động và phát triển đến nay tổng số cán bộ viên chức là 36 người. Trong đó Tập thể lãnh đạo 03 người, Giám đốc là đồng chí Nguyễn Văn Nin, hai Phó Giám đốc là Đặng Xuân Tuyên và Nguyễn Tiến Thanh. 05 Trưởng, Phó phòng và 28 cán bộ viên chức được bố trí 05 phòng nghiệp vụ. (Phòng Kinh tế-Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Thẩm tra, phòng Tư vấn Giám sát 1, Phòng Tư vấn Giám sát 2, Phòng Tư vấn Kỹ thuất - Chất lượng). Với một bộ máy hoàn chỉnh, đội ngũ cán bộ được đào tạo chính quy có đủ năng lực kinh nghiệm và mang tính chuyên nghiệp cao, đồng thời Trung tâm được trang bị đẩy đủ dụng cụ, thiết bị chuyên dùng đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất.

          II. Thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao từ 2007-2015

          Trải qua tám năm hoạt động và phát triển, đến nay Trung tâm đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận đó là, được các chủ đầu tư tin tưởng, được các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao, xứng đáng là cơ quan chuyên ngành và khẳng định rõ những thành công của mô hình đơn vị sự nghiệp hoạt động dịch vụ công trong cơ chế thị trường, hoàn thành mục tiêu phát triển thương hiệu, từng bước nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường, tạo được sự yên tâm và gắn bó lâu dài đối với cán bộ viên chức. Mặc dù trong quá trình hoạt động còn gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, tập thể lãnh đạo Sở GTVT và được các Phòng, Ban nghiệp vụ phối hợp tạo điều kiện cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV với quyết tâm khắc phục những khó khăn, phát huy những thuận lợi. Trong 8 năm hoạt động Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được một số thành tựu đó là:

          - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Ngành giao.

          - Thực hiện ký kết hợp đồng Tư vấn với các chủ đầu tư trong và ngoàiđịa bàn tỉnh.

          - Chất lượng các dịch vụ do Trung tâm cung cấp được các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao, xứng đáng là cơ quan chuyên ngành.

          - Đảm bảo ổn định đời sống cho CBVC.

          - Thực hiện quyền, nghĩa vụ đầy đủ với Nhà nước.

          Thể hiện trên các mặt công tác sau:

          1. Công tác thẩm tra Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

          Từ 2007 - 2015 Trung tâm đã thực hiện thẩm tra 348 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình, với giá trị hợp đồng ký kết: 6.414.432 nghìn đồng. Doanh thu đạt: 4.873.780 nghìn đồng.

          Trung tâm luôn xác định công tác Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công là mắt xích quan trọng trong quá trình thực hiện dự án, là công tác trọng tâm, tạo nền móng cho việc phát triển quan hệ với các chủ đầu tư để tìm kiếm công ăn việc làm, nên Trung tâm đã xây dựng một bộ phân có đủ năng lực kinh nghiệm chuyên sâu nghiệp vụ, tâm huyết, ngoài ra đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ này.

          Hồ sơ TKBVTC sau khi được thẩm tra đảm bảo yêu cầu và được các Chủ đầu tư tín nhiệm, tin tưởng đánh giá cao về chất lượng, hiệu quả, đúng quy trình quy phạm.

          2. Công tác Tư vấn đấu thầu

          Từ năm 2007 - 2015 Trung tâm đã giúp các Chủ đầu tư trong toàn tỉnh đấu thầu được 50 công trình, với giá trị hợp đồng ký kết: 1.737.466  nghìn đồng. Doanh thu đạt: 1.683.145 nghìn đồng.

          Đây là một nhiệm vụ quan trọng và hết sức nhậy cảm đòi hỏi những cán bộ làm công tác này phải có đạo đức nghề nghiệp, giỏi chuyên môn, nắm chắc các chế độ chính sách, luật đấu thầu. Trong công tác đấu thầu này Trung tâm đã đư­ợc các chủ đầu t­ư ghi nhận và đánh giá cao, tới đây để làm tốt hơn công tác này, Trung tâm chú trọng bồi dưỡng thêm nghiệp vụ đấu thầu cho các cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, để có uy tín trong lĩnh vực này.

          3. Công tác Tư vấn Giám sát thi công XD các công trình giao thông.

          Là nhiệm vụ trọng tâm then chốt được quan tâm hàng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm, nhận thức sâu sắc được nhiệm vụ khi bắt tay vào công tác Tư vấn Giám sát việc đầu tiên của Trung tâm đó là tạo dựng uy tín trong thị trường. Ngay tư những ngày đầu mới thành lập trung tâm được các Chủ đầu tư tin tưởng giao nhiệm vụ Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình, qua các năm con số này được tăng lên đáng kể, cho thấy sự tin tưởng của các Chủ đầu tư vào năng lực Tư vấn Giám sát của Trung tâm. Từ năm 2011 đến nay do ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu, Nhà nước thực hiện NQ 11/NQ-CP về kiềm chế lạm pháp cắt giảm đầu tư công nên Trung tâm gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm công ăn việc làm, nhưng tập thể lãnh đạo Trung tâm đã không ngừng nỗ lực với quyết tâm khắc phục những khó khăn, phát huy những thuận lợi, mở rộng thị trường ra các tỉnh bạn, điển hình là các công trình đang thực hiện tại QL6; QL12 tỉnh Điện Biên, QL15 tại tỉnh Thanh Hóa, các công trình nguồn vốn BOT như QL6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình... Đây là những thành công đáng ghi nhận được tạo ra từ sự nỗ lực khẳng định mình trong cơ chế thị trường cạnh tranh. Trong công tác này Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảm bảo đủ việc làm và ổn định đời sống cho 36 CBVC và người lao động.

          Từ năm 2007 - 2015 Trung tâm đã giúp thực hiện Tư vấn giám sát 211 công trình trong ngành 138 và 83 công trình ngoài ngành với giá trị hợp đồng ký kết: 44.898.616 nghìn đồng. Doanh thu đạt: 29.246.923 nghìn đồng.

          4. Công tác thu, chi tác tài chính

          Từ năm 2007 - 2015 Trung tâm đã 3 lần được UBND tỉnh giao dự toán thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính tại các Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 24/12/2008; Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 16/12/2011; Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Doanh thu thực hiện từ 2007- 2015:                   36.568.022 nghìn đồng

Trong đó:             - Thu thẩm tra hồ sơ:                  4.873.780 nghìn đồng

                             - Thu tư vấn giám sát:                 29.246.923 nghìn đồng

                             - Thu tư vấn đấu thầu                  1.683.145 nghìn đồng                              

                             - Thu khác (Lãi tiền gửi)             764.174 nghìn đồng

Nộp thuế theo qui định:                                       3.577.479 nghìn đồng

 Trong đó:            - Nộp thuế GTGT                        1.750.051 nghìn đồng

                             - Thuế Thu nhập doanh nghiệp:  1.827.428 nghìn đồng

Doanh thu qua các năm thực hiện đều vượt so với dự toán giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính.                                       

          5. Các công tác khác:  

          a) Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và chấp hành kỷ luật

          Do nhiệm vụ công tác mang tính đặc thù, hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội và đặc biệt là va chạm với vật chất, với đồng tiền nên rất dễ nảy sinh ra các tiêu cực. Chính vì thế mà tập thể Lãnh đạo Trung tâm rất quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức tác phong cho CBCNV của mình. Công tác này được làm thường xuyên, liên tục thông qua công việc hàng ngày, qua hội họp để tuyên truyền chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội qui, qui chế làm việc của cơ quan. Nhằm làm cho cán bộ có bản lĩnh về chính trị, có đạo đức và lối sống lành mạnh, có ý thức chấp hành kỷ luật cao, kèm theo đó công tác chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên được quan tâm nâng cao thu nhập để cán bộ nhân viên yên tâm công tác. Điều lo ngại nhất của Lãnh đạo Trung tâm là mức lương viên chức làm Tư vấn giám sát không tương ứng với trách nhiệm hoặc quá nhỏ so với lợi ích khác nên rất dễ bị nhà thầu mua chuộc và nhờ làm tốt công tác này nên hầu hết CBCNV trong đơn vị phấn khởi, tin tưởng và yên tâm công tác. Qua các năm 100% CBCNV đều có giác ngộ chính trị, có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, không có CBCNV nào vi phạm về đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật và các tai tệ nạn xã hội khác.

          b) Thực hiện qui chế dân chủ:

          Trung tâm đã xây dựng và thực hiện: Quy chế làm việc trong cơ quan, Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trung tâm, Quy chế chi tiêu nội bộ quản lý, sử dụng tài sản công, Quy định về quy tăc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Với mục đích  nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tự chủ sáng tạo trong công việc,  hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mọi hoạt động của Trung tâm đều được thực hiện một cách công khai sau khi đã được bàn bạc dân chủ và thống nhất. Nhờ làm tốt công tác này mà nội bộ đơn vị được giữ vững mối đoàn kết, gắn bó tình đồng chí, anh em. Mọi người tin tưởng và yên tâm công tác, phát huy được sức mạnh và trí tuệ tập thể.

          c) Thực hiện chế độ chính sách và đời sống CBCNV:

           Trung tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, tổ chức thăm hỏi người ốm đau, mừng đám cưới, phúng viếng đám tang. Chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động đầy đủ. Trả đủ tiền lương và các khoản phụ cấp, chi tiền ăn ca, công tác phí, làm đêm thêm giờ nhờ đó CBVC gắn bó và có trách nhiệm hơn trong công tác.

d) Công tác xã hội:

          Trung tâm luôn hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ, quyên góp của Đảng và Nhà nước, Công đoàn Trung tâm đã phối hợp cùng chuyên môn vận động CBVC trong Đơn vị tham gia đầy đủ. Kết quả ủng hộ các quỹ qua các năm với tổng số tiền 102.965.000 nghìn đồng. (Trong đó: Năm 2007: 2.235.000,đ; 2008: 4.200.000,đ; năm 2009: 9.000.000,đ; năm 2010: 8.350.000,đ; Năm 2011: 16.487.000,đ; Năm 2012: 13.000.000,đ; Năm 2013: 12.310.000,đ; Năm 2014: 18.883.000,đ; Năm 2013: 18.000.000,đ)

e) Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

          Trung tâm đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện kê khai tài sản thu nhập đúng đối tượng 100% CBVC trong diện phải kê khai đã thực hiện theo đúng quy định. Hoàn thiện các quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước và điều kiện thực tế của đơn vị; tiết kiệm tối đa các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

          f) Công tác Đảng và Đoàn thể:

          + Về công tác Đảng:

          Chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. trong Từ năm 2007 - 2015 Chi bộ trung tâm  luôn được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh và đã kết nạp 08 Đảng viên; cử 24 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng.

+ Về công tác Công đoàn

Công đoàn Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đó là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Những thắc mắc, kiến nghị được giải quyết kịp thời, vì vậy trong các năm qua Trung tâm không để xảy ra việc làm sai trái gây hậu quả. Không đơn thư khiếu nại, tố cáo và chưa có trường hợp vi phạp phải xử lý kỷ luật.

+ Về công tác Nữ công

Với số chị em nữ là 7/38, chiếm 19% trên tổng CBVC và người lao động. Chị em nữ trong Trung tâm đã được quan tâm tạo điều kiện để phấn đấu hoàn thành tốt cả 2 thiên chức của người phụ nữ đó là “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tạo  điều kiện về thời gian và vật chất để chị em toạ đàm, giao lưu, tham quan thắng cảnh di tích lịch sử nhân các ngày kỷ niệm 8/3; 20/10 nhằm giúp chị em hiểu biết thêm về đất nước và con người Việt Nam. Kết quả hàng năm chị em đều đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

+ Về công tác Đoàn thanh niên:

          Chi Bộ cũng như Tập thể lãnh đạo Trung tâm thường xuyên quan tâm đến Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tính đến nay số đoàn viên 19/37, chiếm 51,3% trên tổng CBVC và người lao động. Đây là lực lượng trẻ đông đảo có sức khỏe, có tri thức. Lãnh đạo, Công đoàn luôn quan tâm tạo mọi điều kiện về thời gian cũng như vật chất để đoàn thanh niên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền, Tesnis. Nhờ làm tốt công tác này đã tạo được không khi đầm ấm vui tươi trong cơ quan, đẩy lùi được các tệ nạn xã hội ra khỏi cuộc sống đời thường của CBVC.   

g) Công tác thi đua:

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, do Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và Ngành phát động. Gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ được giao một cách có hiệu quả, các nội dung thi đua đều thiết thực nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở. Cụ thể như các cuộc phát động phong trào thi đua  “Yêu nước”; “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;  “4 xin”, “4 luôn” của Công đoàn Trung tâm phát động. Kết quả thi đua được phản ánh chính là năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác.

Công tác khen thưởng được thực hiện chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, đúng đối tượng đã góp phần động viên CBNV trong đơn vị khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Từ năm 2007 - 2015, 01 lượt được nhận huân chương lao động hạng 3; 01 lượt được Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ; 04 lượt được nhận Bằng khen của Bộ GTVT; 04 lượt nhận Bằng khen UBND tỉnh; nhiều CBVC đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở trong nhiều năm, hầu hết CBVC đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến qua các năm. Đơn vị được được nhận nhiều Giấy khen và Bằng khen của Sở GTVT và UBND tỉnh Hòa Bình.

6. Đánh giá tổng quát.

Sau 8 năm hoạt động và phát triền mặc rù ngặp không ít những khó khăn trở ngại, nhưng Trung tâm Tư vấn Giám sát công trình giao thông đã đứng vững và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, khẳng định mô hình đơn vị sự nghiệp công trong cơ chế thị trường hiện nay. Có được những kết quả trên chính là nhờ sự nỗ lực phấn đấu đoàn kết nhất trí cao của tập thể Trung tâm và đặc biệt đó là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát kịp thời của Đảng ủy, Tập thể Lãnh đạo Sở và được sự hỗ trợ, phối hợp, chia sẻ của các phòng ban nghiệp vụ của Sở.

          Tuy nhiên những khó khăn thử thách vẫn còn ở phía trước đòi hỏi tập thể cán bộ của Trung tâm cần phải phấn đấu hơn nữa, cố gắng hơn nữa mới đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ hiện nay./.

 

 

 


 

THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÒA BÌNH

 

         

 

          I. Quá trình hình thành và phát triển

 

          Thanh tra Giao thông vận tải Hòa Bình được hình thành và phát triển từ năm 1991 đến nay, qua các giai đoạn sau:

 

          - Giai đoạn 1991 - 2005: Được gọi là Ban Thanh tra Giao thông đường bộ có hai bộ phận Thanh tra Sở thuộc Sở Giao thông vận tải và Lực lượng Thanh tra giao thông vận tải hoạt động theo quy định tại Quyết định 2097/PC ngày 13/11/1990 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Lực lượng Thanh tra giao thông vận tải.

 

          - Giai đoạn 2005 - nay: Thực hiện Luật Giao thông  đường bộ, Nghị định số 136/2004/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 10/11/2005 về việc thành lập Thanh tra Giao thông vận tải Hòa Bình trên cơ sở kiện toàn, tổ chức lại và sáp nhập Ban Thanh tra giao thông với Bộ phận thanh tra hành chính của Sở Giao thông vận tải.

 

          II. Chức năng, nhiệm vụ được giao

 

          1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hành chính, tranh tra chuyên ngành giao thông vận tải trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

 

          2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính (thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở):

 

          - Thanh tra, kết luận, quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý.

 

          - Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.

 

Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 57/2013/NĐ-CP.

 

          - Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức cá nhân trong việc chấp hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng đường bộ, đường thủy nội địa do địa phương trực tiếp quản lý.

 

          - Thanh tra, kiểm ta và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn giao thông của phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy nội địa (trừ tàu biển).

 

          - Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải.

 

          - Phối hợp và hỗ trợ chính quyền cấp huyện, cấp xã, thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải của Trung ương trong việc thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các qui định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa do Trung ương trực tiếp quản lý.

 

          - Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép do địa phương trực tiếp quản lý trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo, cấp bằng, cấp phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải.

 

          - Khi có yêu cầu, phối hợp với thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải của Trung ương trong việc thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải.

 

          - Phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông vận tải.

 

          Về giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

          - Chủ trì hoặc tham gia tiếp công dân đến khiếu nại, tố cỏo, kiến nghị phảnánh theo quy định của pháp luật.

 

          - Giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại về quyết định hànhh chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật của Giám đốc Sở đối với tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

 

          - Theo dõi, kiểm tra các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở trong việc thi hành các quyết định khiếu nại, tố cáo.

 

Thực hiện công tác  phòng ngừa, chống tham nhũng trong lĩnh vực giao thông vận tải ở địa phương theo quy định pháp luật về chống tham nhũng.

 

          3. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc Sở  thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cỏo, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

          4. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luật, kiến nghị và quyết định sau thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác  thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

 

          5. Chủ trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, cộng tác  viên thanh tra; được sử dụng cộng tác  viên thanh tra theo quy định của pháp luật.

 

          6. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản và kinh phí phục vụ hoạt động của thanh tra Sở.

 

          7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở giao.

 

          III. Cơ cấu tổ chức, bộ máy, tổ chức đoàn thể

 

1. Tổ chức, bộ máy

 

a) Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên và công chức khác.

 

Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

 

Phó Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra. Phó Chánh Thanh tra giúp Chánh Thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Thanh tra.

 

b) Thanh tra Sở được tổ chức các đội nghiệp vụ.

 

c) Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng.

 

2. Tổ chức đoàn thể

 

Thanh tra Sở Giao thông vận tải có các tổ chức đoàn thể gồm: Chi bộ Thanh tra Sở trực thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải, tổng số 21 đảng viên chính thức; Công đoàn Thanh tra Sở trực thuộc Công đoàn Ngành Giao thông vận tải, tổng số có 33 đoàn viên; Phân đoàn Thanh niên Thanh tra Sở trực thuộc Chi đoàn Thanh niên Sở Giao thông vận tải, tổng số có 07 đoàn viên.

 

          IV. Lãnh đạo Thanh tra Sở qua các thời kỳ

 

          1. Ông Nguyễn Phú Quế - Trưởng Ban Thanh tra Giao thông đường bộ, giai đoạn 1991-2003.

 

          2. Ông Nguyễn Bá Nhu - Quyền Trưởng Ban Thanh tra Giao thông đường bộ, giai đoạn 2003-2005.

 

          3. Ông Lê Xuân Cử - Chánh Thanh tra Sở, giai đoạn 2005-2010.

 

          4. Ông Nguyễn Đức Hợi - Chánh Thanh tra Sở, giai đoạn 2010-2012.

 

          5. Ông Ngô Văn Điềm - Chánh Thanh tra Sở, giai đoạn 2012 đến nay.

 

          V. Những thành tựu đạt được trong quá trình hình thành và phát triển

 

           Thông qua công tác thanh tra, Thanh tra Sở đã giúp giám đốc Sở phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, phòng ngừa; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị trong ngành Giao thông vận tải Hòa Bình; Góp phần bảo vệ tốt công trình giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Để ghi nhận những cống hiến đó, trong những năm qua Thanh tra Sở đã được các cấp ngành khen thưởng, động viên như:

 

          1. Năm 2013: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh đối với thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra.

 

          2. Năm 2012: Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với thành tích xuất sắc trong công tác quản lý công trình giao thông đường bộ; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

 

          3. Nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc./.

 


 

BẾN XE KHÁCH TRUNG TÂM HÒA BÌNH

20 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

***

                                                                           Tác giả: Vũ Ngọc Sơn

          I. LỜI NÓI ĐẦU

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành GTVT và “20 năm một chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển Bến xe khách trung tâm Hòa Bình”. Để nhìn lại chặng đường đầy vất vả, gian lao và nhiều niềm tự hào, trong 20 năm ấy thấm đẫm biết bao nhọc nhằn của các thế hệ, song đội ngũ cán bộ công nhân viên chức của Bến luôn vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hòa Bình đã lãnh chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ngành giao cho và từng bước khẳng định vai trò, vị thế và sự cần thiết của bến xe trong lĩnh vực vận chuyển hành khách, tạo uy tín với khách hàng xa gần.

Qua bài viết này chúng tôi chắc hẳn là không thể kể hết những thăng trầm cũng như công lao, thành tích của tập thể, các cá nhân đã và đang xây dựng Bến xe khách trung tâm Hòa Bình được như ngày hôm nay.

Nhân dịp này Lãnh đạo Bến chúng tôi xin được thay mặt cho tập thể cán bộ, viên chức, nhân viên chức của đơn vị chân thành được gửi lời cảm ơn, lời tri ân đến các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Sở các thời kỳ, các đồng chí Lãnh đạo Sở đương nhiệm, các đồng chí là trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở và các đồng chí Lãnh đạo, nhân viên của bến qua các thời kỳ, các khách hàng, các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện và luôn đồng hành cùng Bến những năm qua để Bến xe khách trung tâm Hòa Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠN VỊ

1. Quá trình hình thành và phát triển

Những năm đầu thập kỷ 90, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 1991 đã khẳng định việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng XHCN, trong đó kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể tạo thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Trong bối cảnh đó nhằm đáp ứng nhu cầu về đi lại và luân chuyển hành khách, góp phần nâng cấp bộ mặt đô thị, tạo diện mạo mới cho Thị xã Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình ra quyết định số 411/QĐ-UB ngày 24/6/1995 thành lập Bến xe khách trung tâm Hòa Bình trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình.

Buổi đầu thành lập trên tinh thần sát nhập 02 bến xe Cầu Đen và bến xe Nội Thị và giao Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình là cơ quan chủ quản (Bến xe Cầu Đen do Xí nghiệp vận tải ô tô 2 Hòa Bình quản lý và bến xe Nội Thị do UBND Thị xã Hòa Bình quản lý). Bộ máy quản lý bến được lấy từ những nhân viên đang làm việc tại 02 bến nói trên và điều động bổ nhiệm ông Hoàng Minh Thứ đang là Phó phòng Vật tư của Xí nghiệp vận tải ô tô 2 Hòa Bình về làm Bến trưởng và bà Mai Thị Hòa lúc đó đang là Phó phòng Tài vụ Xí nghiệp vận tải ô tô 2 Hòa Bình về làm công tác Kế toán cùng các nhân viên điều vận như ông Đặng Văn Chung (nguyên là Chủ tịch Công đoàn cơ sở của bến), ông Nguyễn Văn Chín (hiện nay là Phó Bến trưởng kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở bến), ông Nguyễn Văn Chu, ông Đinh Văn Hoài và một số nhân viên như ông Nguyễn Văn Hồ, Nguyễn Trung Dung  hiện nay là Phó Bến trưởng) làm công tác bảo vệ trông giữ xe ban đêm.

Khi ra đời là một đơn vị sự nghiệp, không hưởng nguồn từ NSNN, tự hạch toán, tự thu và tự chịu trách nhiệm về các mặt hoạt động của đơn vị. Chức năng chính cũng như nhiệm vụ của đơn vị là tổ chức và quản lý bến xe, trong đó tổ chức các dịch vụ phục vụ như: Đại lý bán vé, hàng quán ăn uống, các quán nước, trông giữ xe ô tô và tổ chức điều hành các phương tiện ra vào bến để đón trả khách đi các tuyến. Những năm đầu hoạt động, hai bến mới chỉ tiếp nhận khoảng hơn 100 lượt xe vào bến đón trả khách, nguồn thu chỉ đạt khoảng gần 300 triệu đồng/năm.

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao hiện nay:

Với chức năng, nhiệm vụ là tổ chức và quản lý bến xe, trong đó:

- Cung cấp dịch vụ phục vụ xe ra, vào bến xe khách;

- Cung cấp dịch vụ phục vụ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách và phương tiện;

- Hợp đồng đại lý bán vé với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định.

3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy, tổ chức đoàn thể:

a. Cơ cấu tổ chức, bộ máy:

Từ khi thành lập (1995) đến năm 2010 chưa có các phòng nghiệp vụ, chỉ có  Bến Trưởng là ông Hoàng Minh Thứ và đến tháng 6/2004 đơn vị được Sở bổ nhiệm thêm 01 Phó Bến trưởng là ông Nguyễn Văn Chín, đến tháng 5/2010 ông Hoàng Minh Thứ được nghỉ theo chế độ, Sở điều động và bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Sơn đang là Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô (Hạng A1) về thay ông Hoàng Minh Thứ làm Bến trưởng và năm 2013 được Sở bổ nhiệm thêm 01 Phó Bến trưởng nữa là ông Nguyễn Trung Dung.

Năm 2010 Sở Giao thông vận tải Hòa Bình ra quyết định thành lập các phòng chức năng, đó là:

- Phòng Tổ chức - Hành chính,

- Phòng Kế hoạch - Điều vận,

- Phòng Tài vụ.

 Hiện nay số lượng CBCNV của bến là 30 người, trong đó: 01 Bến Trưởng, 02 Phó bến trưởng, 03 trưởng phòng, 02 Phó Phòng,

b. Các tổ chức đoàn thể:

Hiện nay Bến xe khách trung tâm Hòa Bình có các tổ chức đoàn thể sau:

- Chi bộ đảng,

- Công đoàn cơ sở, (trực thuộc Công đoàn Ngành)

- Ban Thanh tra nhân dân

- Chi hội Cựu chiến binh, (trực thuộc Hội Cựu chiến binh Sở)

- Phụ nữ (trực thuộc Chi hội phụ nữ Sở)

- Phân đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

4. Lãnh đạo đơn vị qua các giai đoạn:

- Năm 1995:

+ Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Bến trưởng: Ông Hoàng Minh Thứ;

+ Chủ tịch CĐ cơ sở: Ông Đặng Văn Chung;

          - Năm 2004:

+ Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Bến trưởng: Ông Hoàng Minh Thứ;

+ Phó bến trưởng: Ông Nguyễn Văn Chín

+ Chủ tịch CĐ cơ sở: Ông Đặng Văn Chung;

- Năm 2010:

+ Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Bến trưởng: Ông Vũ Ngọc Sơn;

+ Phó bến trưởng: Ông Nguyễn Văn Chín

+ Chủ tịch CĐ cơ sở: Ông Nguyễn Văn Chín;

+ Trưởng ban Thanh tra ND: Ông Nguyễn Văn Chu,

          - Năm 2013 đến nay:

+ Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Bến trưởng: Ông Vũ Ngọc Sơn;

+ Phó bến trưởng: Ông Nguyễn Văn Chín

+ Phó bến trưởng: Ông Nguyễn Trung Dung

+ Chủ tịch CĐ cơ sở: Ông Nguyễn Văn Chín;

+ Trưởng ban Thanh tra ND: Ông Nguyễn Văn Chu,

5. Những thành tựu đạt được

Năm 2000 được sự đồng ý của UBND tỉnh Hòa Bình và Sở GTVT Hòa Bình làm chủ đầu tư, bến đã được xây dựng mới trên trục đường Trần Hưng Đạo và trụ sở đóng tại: Tổ 31- Phường Phương Lâm - Thành phố Hòa Bình với diện tích 3300m2 (bỏ bến xe cầu Đen và bến xe nội thị). Bến xe mới có nhà điều hành, và phòng chờ cho hành khách đi xe và các công trình phụ trợ khác để phục vụ hành khách, phục vụ các phương tiện khi đến bến xe,

Năm 2001 được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền và bằng nguồn vốn tự có của đơn vị đã đầu tư xây dựng thêm 01 bến xe nội thị tại khu vực Chăm Mát và xã Thái Bình (nay là Phường Thái Bình)

Trong những năm qua đơn vị đã cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất như: các phòng làm việc; nhà chờ, quầy bán vé, duy trì việc bán vé phục vụ hành khách trên các luồng tuyến được thuận tiện và thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các chủ phương tiện và lái xe trên các tuyến vận tải hành khách thực hiện nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ năm 2008; Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT, Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe; Thông tư số: 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT, quy định về tổ chức, quản lý vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Đã phối hợp với phòng chức năng của Sở và chính quyền địa phương thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ phương tiện, lái xe và hành khách thực hiện tốt công tác ATGT và TTXH trên địa bàn mà Bến được giao quản lí. Chính vì thực hiện tốt và triệt để các quy định của Nhà nước đã ban hành vì vậy đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và số doanh thu hàng năm tăng lên rõ rệt, năm sau cao hơn năm trước, các chỉ tiêu như tuyến khai thác, lượt xe xuất bến, lượt khách qua bến đều tăng gấp 4 lần so với thời kỳ mới thành lập.

Từ khi thành lập cho đến nay đã tổ chức và điều hành hàng triệu lượt xe xuất bến an toàn. Phối hợp với các phòng chức năng của Sở, từng bước nâng cao chất lượng trong công tác phục vụ hành khách và phương tiện, phục vụ các doanh nghiệp, hợp tác xã góp phần phục vụ nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đi lại, thăm quan, giao lưu, thông thương buôn bán ...vv.

Hiện nay với 30 tuyến liên tỉnh, 6 tuyến nội tỉnh của 36 DN, HTX tham gia vận tải hành khách đăng ký hoạt động tại bến và một số các phương tiện của các doanh nghiệp khác xin ghé bến đi các tuyến như: Công ty TNHH DVVT Hòa Bình đến bến xe Mỹ Đình, Hợp tác xã vận tải Sông Đà đến bến xe Yên Nghĩa, Công ty TNHH Hải An, Công ty cổ phần vận tải Hải Hà và 02 tuyến xe buýt Hòa Bình đi Lạc Sơn, Hòa Bình đi Lạc Thủy.

năm 2014 đã có 50.993 chuyến xe tuyến cố định/526.871 lượt hành khách (Năm 2013 là 43.741chuyến/527.869 lượt hành khách) đi xe an toàn; đối với xe ghé bến của Công ty DVVT Hòa Bình là 16.542 chuyến/95.569 lượt hành khách ( năm 2013 là 23.687chuyến); 13.584 chuyến xe buýt ghé bến. Trong năm các phương tiện đều xuất bến an toàn,

          Công tác quản lý bến xe đã đảm bảo tốt các yêu cầu theo quy định của Bộ GTVT và của Sở, từng bước khẳng định vai trò, vị thế và sự cần thiết của bến xe trong lĩnh vực vận chuyển hành khách.Qua các đợt kiểm tra hàng năm, Bến vẫn giữ được các tiêu chuẩn của bến xe kiểu mẫu. Các chỉ tiêu chủ yếu được đề ra trong năm đơn vị đều hoàn thành mặc dù trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn. Kết quả đó đã góp phần tích cực vào việc làm giảm tai nạn giao thông trong thời gian qua và hàng năm đóng góp vào NSNN khoảng 300 trđ, góp phần vào sự tăng trưởng của tỉnh nhà theo hướng bền vững. 

Hiện nay cả hai bến đang đáp ứng tốt cho sự hoạt động của các phương tiện với tần suất khoảng gần 300 chuyến xe ra, vào bến/ngày, với sự nỗ lực của tập thể CBCNV, hiện nay Bến đã và đang thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý và điều hành các phương tiện vận chuyểnhành khách tại hai bến; tình hình an ninh trật tựổn định, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ngành giao cho.

DOANH THU QUA CÁC NĂM:

Năm

Doanh thu

Nộp ngân sách

Năm 2006

1.389.833.100

138.983.310

Năm 2007

2.595.474.180

209.704.657

Năm 2008

1.898.439.200

187.529.743

Năm 2009

1.967.849.700

166.014.795

Năm 2010

1.612.000.000

143.814.515

Năm 2011

1.850.000.000

162.372.756

Năm 2012

2.065.182.000

172.292.000

Năm 2013

2.255.000.000

198.000.000

Năm 2014

2.992.000.000

266.440.000

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày tháng năm của quyết định công nhận

danh hiệu thi đua cơ quan ban hành quyết định

2010

Tập thể LĐ tiên tiến

Quyết định số 171/QĐ-SGTVT ngày 12/1/2012 Sở GTVT Hoà Bình

2011

Tập thể LĐ tiên tiến

Quyết định số 171/QĐ-SGTVT ngày 12/1/2012 Sở GTVT Hoà Bình

2012

Tập thể LĐ tiên tiến

Quyết định số 1103/QĐ-SGTVT ngày 31/12/2012 Sở GTVT H.Bình

2013

Tập thể LĐ tiên tiến

Quyết định số 02/QĐ-SGTVT ngày 03/01/2014 Sở GTVT Hòa Bình

2014

Tập thể LĐ tiên tiến

Quyết định số 59/QĐ-SGTVT ngày 29/01/2015 Sở GTVT Hòa Bình

Nhìn lại chặng đường hoạt động đến nay đã tròn 20 năm, trong thời gian đó  nói lên quá trình hình thành và phát triển của đơn vị đã đóng góp trực tiếp, đáng kể, vào việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông đường bộ và giữ gìn trật tự giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh, đồng thời duy trì, ổn định trật tự kinh doanh vận tải hành khách trong cơ chế thị trường nhiều thành phần được bình đẳng, tạo sự cạnh tranh lành mạnh, công bằng, văn minh lịch sự. Với những thành tích đạt được trong những năm qua của đơn vị đã được Sở, các ngành chức năng và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ghi nhận.

Hiện nay trên bước đường đổi mới, đơn vị còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để tiếp tục đổi mới cách tổ chức quản lý và khai thác các dịch vụ phục vụ đạt hiệu quả cao hơn. Phấn đấu bến xe đạt chuẩn, văn minh, lịch sự trong công tác phục vụ./.                                                        

                                                                Hòa Bình, tháng 6 năm 2015

111

                               Điểm đỗ đón trả khách của các xe liên tỉnh

222                          

                                         Phòng chờ dành cho hành khách đi xe

333

                       Lễ ra mắt Chi ủy Chi bộ  Bến xe khách trung tâm Hòa Bình

444

                               Cán bộ điều vận kiểm tra xe trước khi xuất bến

555

                                                  Ký lệnh cho xe xuất bến

            


 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

                                                                                                                                                           (Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn)

          Hòa Bình phát triển cùng với 7 tỉnh nằm trong hệ thống vành đai có liên quan đến thủ đô Hà Nội, vì vậy Đường cao tốc Láng - Hòa Lạc sẽ được kéo dài đến Thành phố Hòa Bình, Quốc lộ 21, Quốc lộ 12 được xem xét nâng cấp để nối vào hệ thống quốc lộ 6 nối các tỉnh với thủ đô Hà Nội.

          Ban Quản lý dự án Xây dựng công trình giao thông được kiện toàn tại Quyết định số 745/QĐ-SGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2010, là đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình có chức năng tham mưu, giúp Sở Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ chuyên được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đối với Dự án Đường cao tốc Hòa lạc- thành phố Hòa Bình. Thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư đối với các dự án được Sở Giao thông vận tải Hòa Bình ủy quyền quản lý. Thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải Hòa Bình) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao

          Những ngày đầu thành lập, Ban quản lý dự án Xây dựng công trình giao thông có 08 cán bộ công chức, viên chức được điều động từ các đơn vị trong ngành. Đồng chí Trần Trọng Vinh Giám đốc Trung tâm Tư vấn giám sát Công trình giao thông được điều động làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn Phó Giám đốc và đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh Kế toán trưởng của Ban Quản lý các dự án công trình giao thông được điều động làm Phó Trưởng ban và 05 cán bộ kỹ thuật được tuyển chọn từ các đơn vị trong ngành

          Năm 2010, cơ sở vật chật ban đâu chật hẹp, chưa có các tổ chuyên môn nghiệp vụ, chỉ có Trưởng Ban, hai phó trưởng Ban và các cán bộ viên chức giúp việc. Với đội ngũ như vậy Ban đã tham gia vào nhiều dự án quan trọng như: Giúp việc cho tổ công tác liên ngành dự án đường cao tốc Hòa Lạc - thành phố Hòa Bình; Dự án nâng cấp QL21 đoạn qua tỉnh Hòa Bình; Sửa chữa mặt đường Quốc lộ 6 cũ đoạn qua thành Phố Hòa Bình; Công trình nhà làm việc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

          Năm 2012, Ban thành lập các tổ quản lý dự án, tổ chuyên môn giúp việc. Nhân sự trong Ban được tăng cường về số lượng và chất lượng. Đội ngũ cán bộ trẻ, của Ban được đào tạo cơ bản về chuyên môn và đều có trình độ đại học, có 05 đồng chí có trình độ thạc sĩ. Trụ sở làm việc của Ban được bố trí làm việc mới với 06 phòng làm việc số lượng cán bộ 11 cán bộ viên chức.

          Tháng 6 năm 2013 đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh Phó trưởng ban được Sở điều động và bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Sở Giao thông vận tải. Trong năm 2013, Ban được bổ sung nhiệm vụ quản lý các công trình sửa chữa với các nguồn vốn khác nhau, như nguồn vốn trung ương: Xử lý các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn Km92 - Km94 quốc lộ 21B; Km15 - Km16+100, Km17 - Km18, Km21 - Km22 tuyến C và Km8+400 tuyến Y1, tỉnh Hòa Bình; Sửa chữa mặt đường đoạn Km4 - Km10 và bổ sung cống bản Km25+950, tuyến X2 tỉnh Hòa Bình; Công trình sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường tuyến T (Chiềng – Lốc), tỉnh Hòa Bình; Sửa chữa nền mặt đường đoạn Km27 - Km33 tuyến C, tỉnh Hòa Bình; Sửa chữa kết cấu phần trên các cầu: Cầu Nhùa Km140+760 và Cầu Thia Km145+940 QL70B, tỉnh Hòa Bình. Nguồn vốn địa phương: Sửa chữa đường từ trung tâm TT Cao Phong đi các xã Tân Phong, Dũng Phong, Nam Phong, Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình; công trình Sửa chữa, cải tạo tuyến đường tỉnh 436, đoạn Km14 - Km18; công trình Sửa chữa, cải tạo tuyến đường tỉnh 438A, đoạn Km1 - Km5; công trình Sửa chữa cải tạo đường xóm Khánh - xóm Rớm, xã Yên Thượng, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Các công trình đã được bàn giao đưa vào sử dụng và được đánh giá là đảm bảo chất lượng.

          Năm 2014, Ban được giao quản lý các công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 431 (Chợ Bến-Quán Sơn); công trình Bổ sung hệ thống rãnh thoát nước, đường tỉnh 436; công trình sửa chữa đường Phú Châu đi Hương Canh, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn; công trình Sửa chữa đường Yên Lạc - Đa Phúc huyện Yên Thủy; công trình Sửa chữa đường tỉnh 437 (Vụ Bản - Cẩm Thủy) đoạn Km3+700-Km6+33.Đầu năm 2015 đồng chí Trần Trọng Vinh nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn phó trưởng Ban được giao Quyền Trưởng ban. Qua giai đoạn 5 năm, từ đơn vị có trụ sở trật hẹp và số lượng cán bộ còn thiếu, Ban đã nỗ lực khắc phục khó khăn để phát triển Ban. Đến nay, Ban đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực, sáng tạo được sự tin tưởng của lãnh đạo Sở. Đây là những vốn quí, nền tảng quan trọng để Ban Quản lý dự án Xây dựng công trình giao thông có thể tiến nhanh, tiếp cận và theo kịp sự phát triển góp phần vào sự phát triển của ngành Giao thông vận tải Hòa Bình./.

64523412312423423

 

              Đội ngũ cán bộ, viên chức Ban Quản lý dự án Xây dựng CTGT

 

 


                     BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG    

 

          1. Quá trình hình thành và phát triển 

          Ban Quản lý các dự án Công trình giao thông Hòa Bình thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình được tách ra từ Ban Quản lý công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Sơn Bình từ tháng 10/1991 sau thời gian chia tách tỉnh Hà Sơn Bình thành hai tỉnh Hà Tây và Hòa Bình. Đến tháng 9/1997 Ban được đổi tên thành Ban Quản lý các dự án Công trình giao thông Hòa Bình theo Quyết định số 51 QĐ/UB-NC. Qua thời gian hoạt động từ năm 1991 đến nay Ban đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp Chủ đầu tư quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có nhiều dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đều đảm bảo đúng khối lượng, chất lượng phát huy được hiệu quả kinh tế trong khu vực. 

          Theo chức năng nhiệm vụ được Sở GTVT giao, hiện nay Ban Quản lý tổ chức thực hiện quản lý đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến đưa công trình vào khai thác sử dụng, được ủy quyền để thực hiện các trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư và một số dự án được ủy thác làm Chủ đầu tư. 

      2. Về cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban 

          - Từ năm 2005 đến tháng 4/2007: Đồng chí Phạm Văn Tầm làm Giám đốc Ban với tổng số 18 cán bộ viên chức gồm 03 phòng nghiệp vụ: Phòng Tư vấn giám sát; Phòng Kế hoạch dự án và phòng Kinh tế tổng hợp. 

          - Từ tháng 5/2007 đến tháng 7/2008: Đồng chí Ngô Ngọc Đức làm Giám đốc Ban với tổng số 22 cán bộ viên chức gồm 03 phòng chuyên môn: Phòng Kinh-Tổng hợp; Phòng Kế hoạch dự án và phòng Tư vấn giám sát đổi tên thành phòng Kỹ thuật chất lượng. 

          - Từ tháng 8/2008 đến tháng 10/2009: Đồng chí Trần Hải Lâm làm Giám đốc Ban với tổng số 24 cán bộ viên chức gồm 03 phòng chuyên môn: Phòng Kinh tế Tổng hợp; Phòng Kế hoạch dự án và phòng Kỹ thuật chất lượng,

          - Từ tháng 11/2009 đến tháng 5/2010: Đồng chí Bùi Ngọc Tâm được giao Quyền Giám đốc Ban. Tháng 6/2010 đến nay được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban với tổng số 27 cán bộ viên chức. Đến tháng 3/2011được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở, Ban Quản lý đã đổi tên các phòng chuyên môn thành các phòng: Kinh tế tổng hợp; Dự án 1; Dự án 2 và thành lập thêm 01 phòng chuyên môn thuộc lĩnh vực Giải phóng mặt bằng.

 3. Những thành tựu đã đạt được

 Trong giai đoạn 2005-2015 là những năm gặp nhiều khó khăn và thách thức với ngành Giao thông vận tải, ảnh hưởng tiêu cực suy thoái kinh tế toàn cầu, chính sách tiền tệ thắt chặt, cắt giảm đầu tư công. Sự biến động về giá cả nguyên nhiên vật liệu, tiền lương nhân công dẫn đến làm tăng tổng mức đầu tư của các dự án. Do đó đã gây ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản nói chung và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban Quản lý nói riêng.

 Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở, sự phối hợp giúp đỡ của các cấp, các ngành liên quan, chính quyền địa phương cùng với tinh thần đoàn kết nhất trí một lòng của lãnh đạo và cán bộ công nhân viên chức lao động trong đơn vị. Ban Quản lý các dự án Công trình giao thông đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong giai đoạn 2005-2015, Ban đã được giao quản lý 39 dự án có tổng chiều dài là 352,35km với tổng mức đầu tư hơn 2,4 nghìn tỷ đồng bằng nhiều nguồn vốn khác nhau (như: Nguồn vốn ngân sách tỉnh; Vốn ADB, WB3; JICA; TPCP và vốn Ngân sách TW) Trong đó đã hoàn thành và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng 36 dự án với chiều dài là 333,45km, 11 cầu và 14 vị trí sạt lở. Các dự án hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng giúp cho người dân đi lại thuận tiện đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

 Một số hình ảnh các công trình đã hoàn thành

1214332443

                              Quốc Lộ 12B

 

213123124345342354234234

                             Kè mái taluy điểm km98+050 tại Dốc Quy Hậu

332141241241234234231

     Đường Chi Lăng kéo dài (giai đoạn I), thành phố Hòa Bình

 

43241342341234123124

              Cầu Gạo Bạc xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy

 


 

TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

         

          I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

          1. Chức năng

          Trạm Kiểm Tra tải trọng xe lưu động trên đường bộ tỉnh Hòa Bình (TKTTTXLĐ) được thành lập theo Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

          Trạm có chức năng thu thập, phân tích, đánh giá tác động của tải trọng xe, khổ giới hạn xe đến an toàn cầu, đường bộ; kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe quá khổ giới hạn, quá tải trọng cho phép (kể cả xe trở hàng vượt quá trọng tải thiết kế ghi trong Giấy đăng ký xe, hoặc Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) khi tham gia giao thông trên đường bộ và xe bánh xích lưu hành trên đường bộ. Trạm chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Giao thông vận tải; có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật; trụ sở của Trạm được đặt tại Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

          2. Nhiệm vụ và quyền hạn

                * Nhiệm vụ :

          - Kiểm tra tại Trạm Kiểm tra đổi với xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ về việc chấp hành các quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ trường Bộ Giao thông vận tải “quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ” và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT;

                - Thu thập, cập nhật, tổng hợp, lưu trữ các số liệu liên quan đến tải trọng, khổ giới hạn của xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông qua Trạm Kiểm tra và công tác xử lý vi phạm tại Trạm Kiểm tra để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định hoặc khi được yêu cầu.

          * Quyền hạn

          - Thực hiện việc kiểm tra về tải trọng trục xe, tổng trọng lượng và khổ giới hạn của xe (bao gồm cả hàng hóa, hành khách trên xe) đối với xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ (trừ xe quân sự chở vũ khí, phương tiện, khí tài phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh); việc tuân thủ các quy định trong Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, xe bánh xích tự hành trên đường bộ;

         II. Cơ cấu tổ chức

         Về cơ cấu, tổ chức biên chế của Trạm         KTTTX LĐ: có 16 người

         - Có Trạm trưởng và 01 Phó Trạm trưởng giúp việc cho Trạm trưởng;     

         - Có 03 Ca trưởng trực tiếp chỉ đạo vận hành Trạm cân;

          - Có 08 nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp trực tiếp vận hành cân;

          - Có 01 Kế toán phụ trách chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp và các khoản chi cho hoạt động của Trạm;

          - Có 01 Hành chính, văn thư, thủ quỹ;

          - 01 Lái xe cho xe cân lưu động.

          III. Lãnh đạo Trạm

          Đồng chí Ngô Văn Điềm là Trạm trưởng Trạm KTTTX lưu động từ ngày thành lập Trạm đến nay. Đồng chí Ngô Văn Điềm là Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải được Giám đốc Sở giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức danh Trạm trưởng Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động theo Quyết định số 671/QĐ-SGTVT ngày 23/12/2014 của Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

          IV.  Thành quả đạt được sau thời gian đi vào hoạt động

          Trạm KTTTX lưu động trên đường bộ tỉnh Hòa Bình là đơn vị mới đi vào hoạt động từ đầu năm 2015, cùng với sự phối hợp với các lực lượng liên quan (Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Thanh tra giao thông…). Trạm đã thu được những thành tựu nhất định, cụ thể:

          Đã lập biên bản 216 xe quá tải, tước 53 giấy phép lái xe. Góp phần làm giảm đáng kể số lượng xe trở quá khổ, quá tải, gây mất an toàn giao thông, gián tiếp làm giảm số lượng, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh./.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Super User