TRUNG TÂM TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

         

          I. Đặc điểm tình hình

          Trung tâm Tư vấn Giám sát công trình giao thông là đơn vị sự nghiệp kinh tế, trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình được thành lập tại Quyết định 464/QĐ-UBND ngày 09/3/2007 của UBND tỉnh Hòa Bình. Trung tâm hoạt động theo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy biên chế và tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ). Thực hiện chức năng Tư vấn xây dựng trên các lĩnh vực: Tư vấn giám sát chất lượng, tư vấn đấu thầu, Tư vấn quản lý điều hành dự án và thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán các công trình xây dựng giao thông. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng để giao dịch và hoạt động.

          Trung tâm Tư vấn Giám sát CTGT khi Trung tâm mới thành lập số cán bộ viên chức được điều động từ các đơn vị trong ngành về là 08 người. Giám đốc là đồng chí Trần Trọng Vin, hai đồng chí Phó Giám là Nguyễn Vă Nin và Đỗ Hữu Thắng còn lại 5 CBVC được bố trí ở 03 phòng nghiệp vụ. (Phòng Kinh tế-Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Thẩm tra, phòng Tư vấn Giám sát). Trải qua 8 năm hoạt động và phát triển đến nay tổng số cán bộ viên chức là 36 người. Trong đó Tập thể lãnh đạo 03 người, Giám đốc là đồng chí Nguyễn Văn Nin, hai Phó Giám đốc là Đặng Xuân Tuyên và Nguyễn Tiến Thanh. 05 Trưởng, Phó phòng và 28 cán bộ viên chức được bố trí 05 phòng nghiệp vụ. (Phòng Kinh tế-Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Thẩm tra, phòng Tư vấn Giám sát 1, Phòng Tư vấn Giám sát 2, Phòng Tư vấn Kỹ thuất - Chất lượng). Với một bộ máy hoàn chỉnh, đội ngũ cán bộ được đào tạo chính quy có đủ năng lực kinh nghiệm và mang tính chuyên nghiệp cao, đồng thời Trung tâm được trang bị đẩy đủ dụng cụ, thiết bị chuyên dùng đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất.

          II. Thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao từ 2007-2015

          Trải qua tám năm hoạt động và phát triển, đến nay Trung tâm đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận đó là, được các chủ đầu tư tin tưởng, được các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao, xứng đáng là cơ quan chuyên ngành và khẳng định rõ những thành công của mô hình đơn vị sự nghiệp hoạt động dịch vụ công trong cơ chế thị trường, hoàn thành mục tiêu phát triển thương hiệu, từng bước nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường, tạo được sự yên tâm và gắn bó lâu dài đối với cán bộ viên chức. Mặc dù trong quá trình hoạt động còn gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, tập thể lãnh đạo Sở GTVT và được các Phòng, Ban nghiệp vụ phối hợp tạo điều kiện cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV với quyết tâm khắc phục những khó khăn, phát huy những thuận lợi. Trong 8 năm hoạt động Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được một số thành tựu đó là:

          - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Ngành giao.

          - Thực hiện ký kết hợp đồng Tư vấn với các chủ đầu tư trong và ngoàiđịa bàn tỉnh.

          - Chất lượng các dịch vụ do Trung tâm cung cấp được các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao, xứng đáng là cơ quan chuyên ngành.

          - Đảm bảo ổn định đời sống cho CBVC.

          - Thực hiện quyền, nghĩa vụ đầy đủ với Nhà nước.

          Thể hiện trên các mặt công tác sau:

          1. Công tác thẩm tra Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

          Từ 2007 - 2015 Trung tâm đã thực hiện thẩm tra 348 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình, với giá trị hợp đồng ký kết: 6.414.432 nghìn đồng. Doanh thu đạt: 4.873.780 nghìn đồng.

          Trung tâm luôn xác định công tác Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công là mắt xích quan trọng trong quá trình thực hiện dự án, là công tác trọng tâm, tạo nền móng cho việc phát triển quan hệ với các chủ đầu tư để tìm kiếm công ăn việc làm, nên Trung tâm đã xây dựng một bộ phân có đủ năng lực kinh nghiệm chuyên sâu nghiệp vụ, tâm huyết, ngoài ra đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ này.

          Hồ sơ TKBVTC sau khi được thẩm tra đảm bảo yêu cầu và được các Chủ đầu tư tín nhiệm, tin tưởng đánh giá cao về chất lượng, hiệu quả, đúng quy trình quy phạm.

          2. Công tác Tư vấn đấu thầu

          Từ năm 2007 - 2015 Trung tâm đã giúp các Chủ đầu tư trong toàn tỉnh đấu thầu được 50 công trình, với giá trị hợp đồng ký kết: 1.737.466  nghìn đồng. Doanh thu đạt: 1.683.145 nghìn đồng.

          Đây là một nhiệm vụ quan trọng và hết sức nhậy cảm đòi hỏi những cán bộ làm công tác này phải có đạo đức nghề nghiệp, giỏi chuyên môn, nắm chắc các chế độ chính sách, luật đấu thầu. Trong công tác đấu thầu này Trung tâm đã đư­ợc các chủ đầu t­ư ghi nhận và đánh giá cao, tới đây để làm tốt hơn công tác này, Trung tâm chú trọng bồi dưỡng thêm nghiệp vụ đấu thầu cho các cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, để có uy tín trong lĩnh vực này.

          3. Công tác Tư vấn Giám sát thi công XD các công trình giao thông.

          Là nhiệm vụ trọng tâm then chốt được quan tâm hàng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm, nhận thức sâu sắc được nhiệm vụ khi bắt tay vào công tác Tư vấn Giám sát việc đầu tiên của Trung tâm đó là tạo dựng uy tín trong thị trường. Ngay tư những ngày đầu mới thành lập trung tâm được các Chủ đầu tư tin tưởng giao nhiệm vụ Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình, qua các năm con số này được tăng lên đáng kể, cho thấy sự tin tưởng của các Chủ đầu tư vào năng lực Tư vấn Giám sát của Trung tâm. Từ năm 2011 đến nay do ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu, Nhà nước thực hiện NQ 11/NQ-CP về kiềm chế lạm pháp cắt giảm đầu tư công nên Trung tâm gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm công ăn việc làm, nhưng tập thể lãnh đạo Trung tâm đã không ngừng nỗ lực với quyết tâm khắc phục những khó khăn, phát huy những thuận lợi, mở rộng thị trường ra các tỉnh bạn, điển hình là các công trình đang thực hiện tại QL6; QL12 tỉnh Điện Biên, QL15 tại tỉnh Thanh Hóa, các công trình nguồn vốn BOT như QL6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình... Đây là những thành công đáng ghi nhận được tạo ra từ sự nỗ lực khẳng định mình trong cơ chế thị trường cạnh tranh. Trong công tác này Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảm bảo đủ việc làm và ổn định đời sống cho 36 CBVC và người lao động.

          Từ năm 2007 - 2015 Trung tâm đã giúp thực hiện Tư vấn giám sát 211 công trình trong ngành 138 và 83 công trình ngoài ngành với giá trị hợp đồng ký kết: 44.898.616 nghìn đồng. Doanh thu đạt: 29.246.923 nghìn đồng.

          4. Công tác thu, chi tác tài chính

          Từ năm 2007 - 2015 Trung tâm đã 3 lần được UBND tỉnh giao dự toán thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính tại các Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 24/12/2008; Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 16/12/2011; Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Doanh thu thực hiện từ 2007- 2015:                   36.568.022 nghìn đồng

Trong đó:             - Thu thẩm tra hồ sơ:                  4.873.780 nghìn đồng

                             - Thu tư vấn giám sát:                 29.246.923 nghìn đồng

                             - Thu tư vấn đấu thầu                  1.683.145 nghìn đồng                              

                             - Thu khác (Lãi tiền gửi)             764.174 nghìn đồng

Nộp thuế theo qui định:                                       3.577.479 nghìn đồng

 Trong đó:            - Nộp thuế GTGT                        1.750.051 nghìn đồng

                             - Thuế Thu nhập doanh nghiệp:  1.827.428 nghìn đồng

Doanh thu qua các năm thực hiện đều vượt so với dự toán giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính.                                       

          5. Các công tác khác:  

          a) Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và chấp hành kỷ luật

          Do nhiệm vụ công tác mang tính đặc thù, hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội và đặc biệt là va chạm với vật chất, với đồng tiền nên rất dễ nảy sinh ra các tiêu cực. Chính vì thế mà tập thể Lãnh đạo Trung tâm rất quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức tác phong cho CBCNV của mình. Công tác này được làm thường xuyên, liên tục thông qua công việc hàng ngày, qua hội họp để tuyên truyền chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội qui, qui chế làm việc của cơ quan. Nhằm làm cho cán bộ có bản lĩnh về chính trị, có đạo đức và lối sống lành mạnh, có ý thức chấp hành kỷ luật cao, kèm theo đó công tác chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên được quan tâm nâng cao thu nhập để cán bộ nhân viên yên tâm công tác. Điều lo ngại nhất của Lãnh đạo Trung tâm là mức lương viên chức làm Tư vấn giám sát không tương ứng với trách nhiệm hoặc quá nhỏ so với lợi ích khác nên rất dễ bị nhà thầu mua chuộc và nhờ làm tốt công tác này nên hầu hết CBCNV trong đơn vị phấn khởi, tin tưởng và yên tâm công tác. Qua các năm 100% CBCNV đều có giác ngộ chính trị, có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, không có CBCNV nào vi phạm về đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật và các tai tệ nạn xã hội khác.

          b) Thực hiện qui chế dân chủ:

          Trung tâm đã xây dựng và thực hiện: Quy chế làm việc trong cơ quan, Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trung tâm, Quy chế chi tiêu nội bộ quản lý, sử dụng tài sản công, Quy định về quy tăc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Với mục đích  nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tự chủ sáng tạo trong công việc,  hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mọi hoạt động của Trung tâm đều được thực hiện một cách công khai sau khi đã được bàn bạc dân chủ và thống nhất. Nhờ làm tốt công tác này mà nội bộ đơn vị được giữ vững mối đoàn kết, gắn bó tình đồng chí, anh em. Mọi người tin tưởng và yên tâm công tác, phát huy được sức mạnh và trí tuệ tập thể.

          c) Thực hiện chế độ chính sách và đời sống CBCNV:

           Trung tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, tổ chức thăm hỏi người ốm đau, mừng đám cưới, phúng viếng đám tang. Chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động đầy đủ. Trả đủ tiền lương và các khoản phụ cấp, chi tiền ăn ca, công tác phí, làm đêm thêm giờ nhờ đó CBVC gắn bó và có trách nhiệm hơn trong công tác.

d) Công tác xã hội:

          Trung tâm luôn hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ, quyên góp của Đảng và Nhà nước, Công đoàn Trung tâm đã phối hợp cùng chuyên môn vận động CBVC trong Đơn vị tham gia đầy đủ. Kết quả ủng hộ các quỹ qua các năm với tổng số tiền 102.965.000 nghìn đồng. (Trong đó: Năm 2007: 2.235.000,đ; 2008: 4.200.000,đ; năm 2009: 9.000.000,đ; năm 2010: 8.350.000,đ; Năm 2011: 16.487.000,đ; Năm 2012: 13.000.000,đ; Năm 2013: 12.310.000,đ; Năm 2014: 18.883.000,đ; Năm 2013: 18.000.000,đ)

e) Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

          Trung tâm đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện kê khai tài sản thu nhập đúng đối tượng 100% CBVC trong diện phải kê khai đã thực hiện theo đúng quy định. Hoàn thiện các quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước và điều kiện thực tế của đơn vị; tiết kiệm tối đa các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

          f) Công tác Đảng và Đoàn thể:

          + Về công tác Đảng:

          Chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. trong Từ năm 2007 - 2015 Chi bộ trung tâm  luôn được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh và đã kết nạp 08 Đảng viên; cử 24 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng.

+ Về công tác Công đoàn

Công đoàn Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đó là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Những thắc mắc, kiến nghị được giải quyết kịp thời, vì vậy trong các năm qua Trung tâm không để xảy ra việc làm sai trái gây hậu quả. Không đơn thư khiếu nại, tố cáo và chưa có trường hợp vi phạp phải xử lý kỷ luật.

+ Về công tác Nữ công

Với số chị em nữ là 7/38, chiếm 19% trên tổng CBVC và người lao động. Chị em nữ trong Trung tâm đã được quan tâm tạo điều kiện để phấn đấu hoàn thành tốt cả 2 thiên chức của người phụ nữ đó là “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tạo  điều kiện về thời gian và vật chất để chị em toạ đàm, giao lưu, tham quan thắng cảnh di tích lịch sử nhân các ngày kỷ niệm 8/3; 20/10 nhằm giúp chị em hiểu biết thêm về đất nước và con người Việt Nam. Kết quả hàng năm chị em đều đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

+ Về công tác Đoàn thanh niên:

          Chi Bộ cũng như Tập thể lãnh đạo Trung tâm thường xuyên quan tâm đến Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tính đến nay số đoàn viên 19/37, chiếm 51,3% trên tổng CBVC và người lao động. Đây là lực lượng trẻ đông đảo có sức khỏe, có tri thức. Lãnh đạo, Công đoàn luôn quan tâm tạo mọi điều kiện về thời gian cũng như vật chất để đoàn thanh niên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền, Tesnis. Nhờ làm tốt công tác này đã tạo được không khi đầm ấm vui tươi trong cơ quan, đẩy lùi được các tệ nạn xã hội ra khỏi cuộc sống đời thường của CBVC.   

g) Công tác thi đua:

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, do Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và Ngành phát động. Gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ được giao một cách có hiệu quả, các nội dung thi đua đều thiết thực nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở. Cụ thể như các cuộc phát động phong trào thi đua  “Yêu nước”; “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;  “4 xin”, “4 luôn” của Công đoàn Trung tâm phát động. Kết quả thi đua được phản ánh chính là năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác.

Công tác khen thưởng được thực hiện chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, đúng đối tượng đã góp phần động viên CBNV trong đơn vị khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Từ năm 2007 - 2015, 01 lượt được nhận huân chương lao động hạng 3; 01 lượt được Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ; 04 lượt được nhận Bằng khen của Bộ GTVT; 04 lượt nhận Bằng khen UBND tỉnh; nhiều CBVC đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở trong nhiều năm, hầu hết CBVC đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến qua các năm. Đơn vị được được nhận nhiều Giấy khen và Bằng khen của Sở GTVT và UBND tỉnh Hòa Bình.

6. Đánh giá tổng quát.

Sau 8 năm hoạt động và phát triền mặc rù ngặp không ít những khó khăn trở ngại, nhưng Trung tâm Tư vấn Giám sát công trình giao thông đã đứng vững và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, khẳng định mô hình đơn vị sự nghiệp công trong cơ chế thị trường hiện nay. Có được những kết quả trên chính là nhờ sự nỗ lực phấn đấu đoàn kết nhất trí cao của tập thể Trung tâm và đặc biệt đó là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát kịp thời của Đảng ủy, Tập thể Lãnh đạo Sở và được sự hỗ trợ, phối hợp, chia sẻ của các phòng ban nghiệp vụ của Sở.

          Tuy nhiên những khó khăn thử thách vẫn còn ở phía trước đòi hỏi tập thể cán bộ của Trung tâm cần phải phấn đấu hơn nữa, cố gắng hơn nữa mới đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ hiện nay./.

 

 

 

DVCQG1

phan anh kien nghi

nghien cuu khoa hoc

maxresdefault

DuongCaoToc-HN-HP

giao-thong-duong-thuy

Video hoạt động

Bến xe trung tâm Hòa Bình

12557457

601fa56a-9bfb-4575-b83b-0ffdeb4d66be
c6bc506e-1b85-4afa-acac-3ca96cef07b8

Tìm kiếm

vanbanphapquy
thitracnghiem

DAIHOITHIDUA

guongnguoitotviectot

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction