TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HÒA BÌNH

 

          Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, trụ sở đóng tại Km 71(cầu đen) Phường Đồng Tiến - TP Hòa Bình, được thành lập theo Quyết định số 489/QĐ-UB ngày 27/7/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, với tên gọi là: Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ. Đến ngày 18/3/2004 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số: 507/QĐ-UB đổi tên là Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới. Theo đó, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hoà Bình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chức năng:

Là tổ chức sự nghiệp có thu, thực hiện chức năng kiểm định kỹ thuật phương tiện xe cơ giới đường bộ theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam, chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Giao thông Vận tải Hoà Bình và quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Nhiệm vụ:

Kiểm tra kỹ thuật và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho các loại phương tiện cơ giới đường bộ.

Tháng 01/2013 Trung tâm đảm nhận thêm nhiệm vụ Thu phí kiểm định phương tiện theo giá, khung giá quy định của Nhà nước.

Cung cấp hồ sơ, tài liệu về chất lượng các phương tiện đã qua kiểm tra đến các cơ quan quản lý chức năng có thẩm quyền.

Chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản, trang thiết bị được giao quản lý.

Quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Cơ cấu tổ chức bộ máy:

Trung tâm có Giám đốc, phó Giám đốc và các phòng ban chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính; phòng Kế hoạch - Tài vụ; Phòng Kiểm định; Phòng Nghiệp vụ-Hồ sơ Kiểm định.

Năm 2005, Trung tâm có 13 cán bộ đến nay Trung tâm có 17 cán bộ nhân viên, trình độ cán bộ chủ yếu là trình độ Đại học chuyên ngành cơ khí ô tô, tài chính kế toán và một số công nhân bậc cao, trong đó:

Đại học: 13 người; Công nhân kỹ thuật bậc cao: 03 người; Công nhân lái xe: 01 người.

Cơ chế hoạt động tài chính:

Thực hiện cơ chế hoạt động Tài chính theo nguyên tắc tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên (Quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu; Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP)

Tên đơn vị qua các thời kỳ: 

GIAI ĐOẠN

TÊN ĐƠN VỊ

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP

7/1995-3/2004

Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ

Quyết định số 489/QĐ-UB ngày 27/7/1995 của UBND tỉnh Hòa Bình

2004 đến nay

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Quyết định số 507/QĐ-UB ngày 18/3/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

 

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

 

GIAI ĐOẠN

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

7/1995-8/2010

Trần Sỹ Siêm

Phạm Xuân Lựu

Tháng 8/2010,

Đ/c Phạm Xuân Lựu nghỉ hưu

8/2010-02/2012

Trần Sỹ Siêm

Bùi Thị Hòa Bình

Tháng 02/2012,

Đ/c Trần Sỹ Siêm nghỉ hưu

02/2012-6/2012

Phạm Anh Quý

Bùi Thị Hòa Bình

Tháng 7/2012,

Đ/c Phạm Anh Quý thôi kiêm nhiệm

7/2012-8/2013

Nguyễn Đức Hợi

Bùi Thị Hòa Bình

Tháng 8/2013,

Đ/c Bùi Thị Hòa Bình

Chuyển công tác khác

8/2013-01/2015

Nguyễn Đức Hợi

Từ 8/2013 - 01/2015 không có PGĐ

01/2015 đến nay

Nguyễn Đức Hợi

Trần Thu Hường

Trịnh Thành Công

 

 

 Các tổ chức đoàn thể:

- Chi bộ đảng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới:

GIAI ĐOẠN

BÍ THƯ CHI BỘ

GHI CHÚ

1995-2012

Trần Sỹ Siêm

10 đảng viên

2012 đến nay

Nguyễn Đức Hợi

09 đảng viên

- Công đoàn Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới:

GIAI ĐOẠN

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

GHI CHÚ

1995-2012

Nguyễn Xuân Thu

14 đoàn viên

2012 đến nay

Trần Thu Hường

17 đoàn viên

- Phân đoàn Thanh niên:

GIAI ĐOẠN

PHÂN ĐOÀN TRƯỞNG

GHI CHÚ

1995-2007

Nguyễn Thị tuyết Thanh

06 đoàn viên

2007-2012

Nguyễn Duy Tân

06 đoàn viên

2012 đến 30/5/2015

Nguyễn Đức Hùng

09 đoàn viên

 * Doanh thu qua các năm (chỉ thống kê 5 năm từ 2010-2014): 

Năm

Doanh thu

(triệu đồng)

% so với cùng kỳ năm trước

Nộp ngân sách (triệu đồng)

% so với cùng kỳ năm trước

Năm 2010

1.772,4

110,2

496,4

110,9

Năm 2011

1.924,9

108,6

556,1

112

Năm 2012

2.202,7

114,4

647,2

116,3

Năm 2013

2.799,3

127,0

716,6

110,7

Năm 2014

3.301,1

117,9

768,0

107,1

               * Thành tích thi đua các năm

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2010

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh Hoà Bình.

2011

Tập thể Lao động tiên tiến

Quyết định số 176/QĐ-SGTVT ngày 12/01/2012 của Sở GTVT tỉnh Hoà Bình.

2012

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh Hoà Bình.

2013

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh Hoà Bình.

2014

Tập thể Lao động tiên tiến

Quyết định số 59/QĐ-SGTVT ngày 29/01/2015 của Sở GTVT tỉnh Hoà Bình.

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2010

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình

Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh Hoà Bình.

2011

Giấy khen của Giám đốc Sở GTVT Hòa Bình

Quyết định số 176/QĐ-SGTVT ngày 12/01/2012 của Sở GTVT tỉnh Hoà Bình.

2012

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh Hoà Bình.

2013

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình

Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh Hoà Bình.

2014

Giấy khen của Giám đốc Sở GTVT Hòa Bình

Quyết định số 59/QĐ-SGTVT ngày 29/01/2015 của Sở GTVT tỉnh Hoà Bình.

* Một số nội dung khác:

- Về đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, nhà xưởng.

 Những năm qua đơn vị đã đầu tư sửa chữa cải tạo, nâng cấp cơ sở  vật chất trị giá hơn 1 tỷ đồng gồm các hạng mục như: Sửa chữa nâng cấp các phòng ban làm việc; nhà chờ cho khách hàng; cửa nhà xưởng kiểm định; Hầm thoát hiểm và lối chiều dài hầm kiểm tra tại xưởng kiểm định để đủ kích thước theo quy định Thông tư 11/2009/TT-BGTVT; bổ xung thêm các thiết bị máy mới như: Thiết bị kiểm tra gầm ô tô; Thiết bị đo khí xả, thay tế 04 quả rulo của thiết bị kiểm tra phanh; Máy vi tính; máy in HP; Máy ảnh Canon, máy Fax, bàn, ghế quầy giao dịch khách hàng, máy đếm tiền, tủ đựng tài liệu, bổ sung đèn cao áp bảo vệ; Hệ thống máy camera…theo lộ trình quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam bằng nguồn vốn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị đến nay đã hoạt động ổn định.

- Về các hoạt động phong trào:

Thư­ờng xuyên phát động các phong trào thi đua trong cán bộ công nhân viên chức nh­ư: Phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; Phong trào xanh, sạch, đẹp, an toàn vệ sinh lao động, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa mới. Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; Thi đua cải tiến lề lối, tác phong làm việc của các phòng, ban trong đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; Thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, tham nhũng;...

Phát huy truyền thống nhân ái, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đơn vị đã tích cực hưởng ứng ủng hộ các hoạt động xã hội: Đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ vùng bị thiên tai lũ lụt, hưởng ứng tham gia tích cực phong trào hiến máu nhân đạo do Công đoàn Nghành; Chi đoàn Thanh niên Sở phát động…

- Về công tác đào tạo:

Hàng năm đơn vị luôn quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên tham gia nhiều đợt tập huấn, học tập các lớp như: Lớp đào tạo nhân viên nghiệp vụ; Nghiệp vụ Đăng kiểm viên xe cơ giới hạng III; Nghiệp vụ Đăng kiểm viên bậc cao; Lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC cho toàn thể CBCNV; Lớp QLNN chương trình chuyên viên; Lớp Trung cấp lý luận chính trị -Hành chính…

Qua 10 năm hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao của đơn vị giai đoạn 2005-2015. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được các cấp trên khen thưởng tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong hiện tại cũng như tương lai, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới sẽ còn đi tiếp để thực hiện nhiệm vụ của mình cùng với sự lớn mạnh của toàn ngành. Dự kiến trong năm 2016, Trung tâm được đầu tư xây dựng trụ sở mới với diện tích 7000m2. Lắp đặt 02 dây chuyền với thiết bị kiểm định hiện đại đảm bảo đúng theo quy định để luôn luôn đáp ứng được nhu cầu phát triển về công tác kiểm định phương tiện cơ giới trên địa bàn tỉnh./.

* Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm trong giai đoạn 2005-2015.

1

 * Kiểm định phương tiện xe cơ giới bằng thiết bị điện tử

2

* Cán bộ Đăng kiểm viên kiểm tra hệ thống gầm xe ô tô

3

 

* Tại buổi Lễ kết nạp đảng viên

4

   * Lãnh đạo Trung tâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2014

5

* Công đoàn Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới & Công đoàn Trung tâm đào tạo lái xe mô tô hạng A1 giao lưu bóng chuyền tại đơn vị.

6

* Cán bộ nhân viên tập huấn công tác PCCC do Công an tỉnh tổ chức tại cơ quan Trung tâm.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao và một số hình ảnh hoạt động của đơn vị giai đoạn 2005-2015.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trân trọng báo cáo Sở xem xét tổng hợp./.

 

DVCQG1

phan anh kien nghi

nghien cuu khoa hoc

maxresdefault

DuongCaoToc-HN-HP

giao-thong-duong-thuy

Video hoạt động

Bến xe trung tâm Hòa Bình

12557457

601fa56a-9bfb-4575-b83b-0ffdeb4d66be
c6bc506e-1b85-4afa-acac-3ca96cef07b8

Tìm kiếm

vanbanphapquy
thitracnghiem

DAIHOITHIDUA

guongnguoitotviectot

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction